3 belangrijke trends voor de zakelijke incassobranche

|
Auteur:
2 min
Bij Bierens Incasso Advocaten blikken we graag vooruit naar de toekomst van het Credit Management. Begin juni vond daarom het Credit Summer Event plaats, waarbij diverse lezingen werden gegeven omtrent de toekomst van Credit Management. Maar binnen Bieren Incasso Advocaten zijn we ook benieuwd hoe anderen tegen de toekomst van het Credit Management aankijken, en welke ontwikkelingen zij verwachten. Op 14 juni vond daarom de eerste bijeenkomst van de Bierens Denktank plaats, waarbij diverse vertegenwoordigers uit verschillende industrieën samenkwamen om nieuwe ideeën uit te wisselen over de toekomst van de zakelijke incassobranche. Welke trends verwachten zij voor de toekomst?

De toekomst voorspellen
Het blijft een hot item: de inzet van Big Data. Ook in de denktank werd er daarom volop gebrainstormd over de inzet van Big Data om voorspellingen voor de toekomst te kunnen doen. Hierbij kwam naar voren dat in de toekomst steeds meer informatie wordt meegenomen om een goede voorspelling te kunnen doen. Niet alleen informatie over de organisatie zelf, maar van de gehele keten. Informatie over leveranciers en belangrijke spelers zoals directieleden, worden meegenomen om een goede voorspelling te kunnen doen over een klant. De verwachting van de denktank is dat er in de toekomst alleen meer factoren bij zullen komen.

Minder privacy
Aanhakend op het feit dat steeds meer informatie bekend is en gedeeld wordt om voorspellingen te kunnen doen, werd in de denktank ook het privacy aspect besproken. De verwachting is dat er in de toekomst steeds minder privacy zal zijn. Gegevens worden makkelijker gedeeld, ook tussen bedrijven onderling. De huidige generatie zal hier nog vaak negatief tegenover staan, maar de nieuwe generatie staat hier al een stuk makkelijker in. Voor de nieuwe generatie is normaal dat organisaties alles van je weten en dat er geen geheimen meer zijn, zij weten immers niet beter. De invloed van deze nieuwe generatie zal daarom ook in het bedrijfsleven steeds meer voelbaar zijn. Wat betreft de verschuiving van privacy, stelde de denktank wel de volgende vraag: waar ligt de ethische grens?

Snellere betalingen
Daarnaast werd er in de denktank vooruit geblikt naar de toekomst van handelstransacties. Lang moeten wachten totdat openstaande facturen betaald worden, is voor veel MKB bedrijven een doorn in het oog. Om die reden is het initiatief Betaalme.nu ontstaan, een initiatief dat streeft naar snellere betaling van grote bedrijven aan MKB bedrijven. Er kan echter nog sneller betaald worden, namelijk direct wanneer een product geleverd wordt. Oftewel, gelijk oversteken. Gaan we in de toekomst naar een wereld waarbij gelijk oversteken de norm wordt? Binnen de denktank groep is er volop gebrainstormd over dit onderwerp. Uiteraard levert het ook veel vragen op: wie verzorgt in dat geval de betaling? Wordt de creditmanager hierdoor overbodig?

Eind september is de volgende bijeenkomst van de Bierens Denktank, waarin verder wordt gebrainstormd over de toekomst van de incassobranche. Uiteraard zijn we ook erg benieuwd naar uw mening. Bent u het eens met de besproken trends in de denktank? Welke trends verwacht u voor de zakelijke incassobranche?