3 meest gestelde vragen over rente bij handelstransacties

|
Auteur:
2 min

Wanneer uw handelspartner te laat voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, is hij rente verschuldigd. Tenslotte lijdt u als leverancier schade doordat er niet op tijd wordt betaald. Rente is een vorm van schadevergoeding.

In mijn incassopraktijk worden er regelmatig vragen gesteld over rente. Welk rentepercentage geldt bij handelstransacties? En vanaf welk moment is er rente verschuldigd? Moet ik rente aanzeggen? In dit artikel geef ik graag antwoord op de 3 meest gestelde vragen.

1. Wanneer is er rente verschuldigd?

Rente is al verschuldigd vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn op de facturen. Veel ondernemers verkeren nog in de veronderstelling dat eerst een ingebrekestelling moet worden verstuurd voordat er rente verschuldigd is. Dit is een onjuiste opvatting. De overeengekomen betalingstermijn is een fatale termijn. Dit betekent dat wanneer deze termijn is verstreken en er geen betaling heeft plaatsgevonden, automatisch van rechtswege de renteklok gaat tikken. Hier hoeft dus geen aanmaning of ingebrekestelling meer voor verzonden te worden.
Mijn advies aan ondernemers is dan ook om in aanmaningen niet aan te kondigen dat bij het uitblijven van betaling vanaf dat moment rente verschuldigd wordt, aangezien deze rente al verschuldigd was vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn op de facturen en je hiermee aldus een deel aan rente misloopt. Dit geldt overigens ook voor een transactie met consumenten.

2. Hoe hoog is de wettelijke rente?

Voor zakelijke transacties geldt een wettelijk rente van 8% per jaar. Dit is een Europese rente, die in de lidstaten van de EU is ingevoerd via de Richtlijn Bestrijding Betalingsachterstanden bij Handelstransacties van 2011. Dit rentepercentage is wettelijk vastgelegd, daar hoeft u verder niets voor te regelen of niets met uw contractspartner over af te spreken.

Van de hoogte van deze wettelijke handelsrente mag u bij een handelstransactie afwijken in het contract dat u sluit met uw handelspartner of via de algemene voorwaarden. Voor transacties met consumenten geldt een dwingend rentepercentage van 2% per jaar. Van dit percentage mag niet via contract worden afgeweken.

3.Welk rentepercentage kun je contractueel overeenkomen?

In het handelsverkeer is het gebruikelijk een hoger rentepercentage vast te leggen in contracten en algemene voorwaarden dan de wettelijke handelsrente van 8%. Dit is ook toegestaan, de wettelijke regeling voor zakelijke transacties is van regelend recht. Veel ondernemers maken hier dan ook gebruik van. Ook in branchevoorwaarden is vaak een hoger percentage terug te lezen dan het wettelijk percentage, zie bijvoorbeeld de Metaalunievoorwaarden.

Wij adviseren onze klanten in hun contracten of algemene voorwaarden een rentepercentage op te nemen van 1% tot 1,5% per maand (12% of 15% of 18% per jaar). Deze bandbreedte en percentages zijn gebruikelijk in het handelsverkeer en worden door veel rechters toegestaan en redelijk bevonden. Zodra u een rentepercentage in uw contract opneemt dat boven de 20% per jaar gaat, loopt u het grote risico dat rechters daar een streep door zetten. Dergelijke bepalingen worden als onredelijk beschouwd. Door een hoger percentage in uw contract vast te leggen dan het wettelijk percentage creëert u voor uw zakenpartner ook een prikkel om tijdig aan de betalingsverplichtingen te voldoen.

Meer informatie over de handelsrente

Wilt u graag meer informatie over de rente bij handelstransacties? Neem dan gerust contact met mij op. Ik leg u graag meer uit over dit onderwerp.