7 Vragen over de Insolvenzanfechtung in Duitsland

|
Auteur:
4 min

Is uw Duitse klant failliet? Houd er dan rekening mee dat de Duitse curator de mogelijkheid heeft om eerder verrichte betalingen terug te vorderen. Op basis van de Insolvenzanfechtung mag de Duitse curator vorderingen tot wel 3 jaar voorafgaand aan het faillissement terugvorderen.

Insolvenzanfechtung: Curator vordert eerder verrichte betalingen terug

De Insolvenzanfechtung kennen we in Nederland als faillissementspauliana. Hiervan is sprake wanneer u als schuldeiser op de hoogte bent van een naderend faillissement. In Nederland is er niet zo snel sprake van faillissementspauliana. De eisen om een eerder verrichte betaling terug te vorderen zijn hier veel strenger, waardoor het in Nederland niet zo vaak voorkomt dat een curator vraagt om eerder ontvangen betalingen terug te betalen.

In Duitsland is het een stuk eenvoudiger voor de Duitse curator om een beroep te doen op de Insolvenzanfechtung. In de praktijk krijgen veel ondernemers te maken met de Insolvenzanfechtung. Zij worden onaangenaam verrast door het bericht van de Duitse curator dat eerder verrichte betalingen moeten worden terugbetaald.

In ons webinar Slim contracteren in Duitsland leggen we uit hoe de Insolvenzanfechtung precies werkt en hoe u hier als ondernemer het beste mee om kunt gaan. Hieronder beantwoorden wij de vragen die tijdens het webinar werden gesteld door onze klanten.

Gebeurt het terugvorderen van vorderingen door de curator vaak?

Een Duitse curator heeft tot 3 jaar voorafgaand aan het faillissement de mogelijkheid om de betaling die door de failliet is gedaan terug te vorderen. De curator zorgt ervoor dat zoveel als mogelijk geld in de boedel terugkomt, zodat dit over alle schuldeisers verdeeld kan worden. Aangezien dit een sterk recht is van de Duitse curator, maakt hij ook veel gebruik van dit recht. In onze praktijk zien wij de terugvordering van een curator dan ook doorlopend. Mocht u hier ook tegenaan lopen, neem dan zeker contact met ons op en leg uw zaak aan ons voor. Wij staan u graag bij om ervoor te zorgen dat u eerder ontvangen betalingen niet hoeft terug te betalen.

Vraag over Insolvensanfechtung: volgens de gegevens die bij mij bekend waren, was de maximale beroepstermijn 4 jaar in plaats van 10 jaar, sinds april 2017. Betekent dit dat er kortgeleden een nieuwe wijziging is geweest naar 3 jaar?

Er heeft geen wetswijziging plaatsgevonden. Wat u aanhaalt, geldt alleen voor gratis prestaties van de schuldenaar, als er dus geen wederzijdse verplichtingen zijn. In handelszaken gaat het normaliter niet om dit soort prestaties maar om contracten met wederzijdse verplichtingen.

Met betrekking tot de 10 jaar is er inderdaad een § 133 II ingevoerd in 2017 waaruit blijkt dat de 10 jaar beperkt worden tot 4 jaar voor het geval dat de rechtshandeling de wederpartij een zekerheid of een genoegdoening verschaft heeft.

Moet je periodiek de kredietwaardigheid van Duitse klanten controleren en bij twijfel ophouden met verkopen en leveren om te voorkomen dat je later misschien te maken krijgt met de Insolvenzanfechtung?

Het is verstandig om de kredietwaardigheid van je klant met regelmaat te controleren. Let wel op dat kredietrapporten, zeker in deze tijden van corona, niet altijd actueel zijn. Belangrijk is dan ook dat u zelf goed contact heeft met uw debiteur en dagelijks of wekelijks de vinger aan de pols houdt over de ontwikkelingen aan de zijde van debiteur. Dit helpt u in de meeste gevallen beter dan een kredietrapport.

Ons advies is niet om te stoppen met verkopen of leveren. De kans dat een debiteur later failliet wordt verklaard, is vaak klein en indien een debiteur failliet verklaard wordt, hoef je vaak maar en klein gedeelte (bijvoorbeeld 10 of 20% van de hele betaling terug te betalen) zodat je uiteindelijk vaak alsnog winst zult maken.

Indien u twijfelt over de kredietwaardigheid van een klant, kunt u ook altijd contact met ons opnemen om hierover te sparren.

Als debiteur een betalingsregeling wil treffen, is het duidelijk dat hij betalingsproblemen heeft. Hoe kan ik hier het beste mee om gaan om mijn positie te verstevigen indien de curator gaat terugvorderen?

Voorheen was het treffen van een betalingsregeling met een debiteur risicovol, aangezien dat werd gezien als het bekend zijn met de betalingsproblematiek. Inmiddels heeft het Bundesgerichtshof geoordeeld dat een getroffen regeling niet meer automatisch leidt tot het moeten terugbetalen van de ontvangen gelden (BGH, Urteil vom 14.7.2016 – IX ZR 188/15). Let wel op een curator zal altijd proberen om de betaling toch terug te krijgen.

Momenteel vermijden we alle betalingsregelingen in Duitsland vanwege Insolvenzanfechtung. Kunnen jullie met ons delen op basis van welke gerechtelijke uitspraak betalingsregelingen toch zijn toegestaan, d.w.z. geen voorwetenschap van financiële problemen debiteur opleveren?

Dit is terug te lezen in BGH, Urteil vom 14.7.2016 – IX ZR 188/15.

“Ratenzahlung allein kein Indiz für Kenntnis von drohender Zahlungsunfähigkeit. Erklärt der Schuldner seinem Gläubiger, eine fällige Zahlung nicht in einem Zug erbringen und nur Ratenzahlungen leisten zu können, muss dieser allein aus diesem Umstand nicht zwingend darauf schließen, dass der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat.“

De volledige uitspraak is alleen onder betaling in te zien en dus niet voor iedereen toegankelijk. Onze advocaat is in het bezit van deze uitspraak en kan u indien gewenst meer vertellen over de inhoud van dit document.

Hoe zit het met een bedrijf dat een doorstart maakt, bestellingen doet en betaalt en dan weer failliet gaat?

Je kunt geld alleen vorderen van het bedrijf waarmee jij zakengedaan hebt. Indien jouw contractuele partij failliet verklaard wordt, zal je de vordering kunnen indienen bij de curator. Je kunt het geld niet op een ander bedrijf verhalen. Daarnaast is het feit dat een eerdere onderneming failliet is verklaard en er nu een nieuwe onderneming is (die ook weer failliet gaat) geen reden voor de Insolvenzanfechtung, want het gaat in dit geval om twee verschillende ondernemingen.

Bij sommige klanten met slecht betaalgedrag vragen wij vaak om vooraf te betalen. Geldt dat ook als voorkennis dat het bedrijf er slecht voor staat, wat dan later kan leiden tot de Insolvenzanfechtung?

Als er iets gebeurt loop je inderdaad altijd het risico dat je (indien Duits recht van toepassing is) een gedeelte terug moet betalen. Toch zouden wij niet zeggen dat het dan niet aan te raden is om zaken te doen met een Duitse partij. Het kan ook zomaar zijn dat de Duitse klant niet failliet gaat. En mocht dit toch gebeuren, dan hoeft er vaak maar een zeer klein gedeelte van de betaling (bijvoorbeeld 10%) terug betaald te worden.

Meer informatie over de Insolvenzanfechtung

Wilt u graag meer informatie over de Insolvenzanfechtung of heeft u zelf ook een vraag over dit onderwerp? Vul dan ons contactformulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.