Belangrijke wetswijziging in Frankrijk

|
Auteur:
1 min
In maart 2015 heeft een belangrijke wetswijziging plaatsgevonden in Frankrijk. Is een gerechtelijke procedure nodig om de debiteur tot betalen te dwingen? Vanaf heden moet worden aangetoond dat u eerst heeft geprobeerd tot een minnelijke, oftewel buitengerechtelijke, oplossing te komen. Als dit niet in de dagvaarding wordt onderbouwd, bestaat de kans dat beide partijen alsnog of wederom rond de tafel moeten voordat de Franse rechter de zaak in behandeling neemt.

Wat betekent deze wetswijziging voor een bedrijf met wanbetalers in Frankrijk? Het voornaamste is om te beseffen dat u te allen tijde eerst moet proberen tot een minnelijke oplossing te komen. Welke redenen die de debiteur opgooit om niet te betalen, zijn hierop verder niet van invloed. Om te kunnen bewijzen dat u de vordering buitengerechtelijk heeft willen incasseren, dient u de debiteur aantoonbaar schriftelijk en telefonisch te sommeren.

Het gaat erom dat u kunt aantonen dat deze sommaties zijn verstuurd. Als u hierop van de debiteur geen reactie krijgt, heeft u evenwel voldaan aan het vereiste om een minnelijke oplossing te zoeken.

Ook als de debiteur wel reageert maar bijvoorbeeld op grond van een betwisting alsnog niet betaalt, moet u kunnen aantonen dat u in uw sommaties ten minste de mogelijkheid heeft geboden om in gesprek te gaan over een oplossing of deze juist niet zelf kon bieden.

Het bereiken van een minnelijke oplossing is natuurlijk niet altijd mogelijk, en dat begrijpt de Franse rechtbank ook. Dat de rechtbank benadrukt dat beide partijen voorafgaand aan een gerechtelijke procedure zullen moeten onderhandelen, betekent ook niet dat die partijen verplicht zijn akkoord te gaan met de geboden voorstellen.

Resultaat in buitengerechtelijke incasso

Deze wetswijziging hoeft voor u geen probleem te zijn omdat het zoeken naar een minnelijke oplossing in veel gevallen het meest gunstig is. Onze Franse advocaten zullen dan ook altijd eerst proberen om een betaling af te dwingen zonder dat kostbare rechtsprocedures in gang worden gezet. In het geval dat buitengerechtelijke incassomaatregelen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan door onze Franse advocaten een gerechtelijke procedure worden opgestart.