Bent u rechtsbijstandverzekerd? Dan mag u uw eigen advocaat kiezen!

|
Auteur:
1 min
Als u verzekerd bent voor de kosten van rechtsbijstand, wilt u zelf een advocaat kunnen kiezen. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat was het tot voor kort niet. Een uitspraak van het Europese Hof van Justitie heeft hier echter verandering in gebracht. U heeft voortaan het recht om zelf uw advocaat te kiezen.

Hoe zat het ook alweer?

In de verzekeringsovereenkomst of algemene voorwaarden staat in de meeste gevallen vermeld dat de rechtsbijstandverzekeraar de zaken laat behandelen door haar eigen medewerkers. Mocht het tot een procedure komen wil de rechtsbijstandverzekeraar ook zelf de bijstand verlenen. Het standpunt dat veel verzekeraars innamen was dat zij konden besluiten op welk moment een keuze voor een advocaat kon worden gemaakt. Dit is een vorm van (moderne) verplichte winkelnering.

In artikel 4:67 Wet op het financieel toezicht (Wft) is echter bepaald dat een rechtsbijstandverzekeraar er zorg voor dient te dragen dat in de overeenkomst inzake de rechtsbijstanddekking uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een advocaat te kiezen. Deze bepaling is gebaseerd op artikel 4 van een Europese Richtlijn betreffende de rechtsbijstandsverzekering.

Aanleiding

In het kader van een arbeidsgeschil wilde een verzekerde zijn eigen advocaat kiezen. De verzekeraar stond dat niet toe en wilde de zaak laten behandelen door één van haar medewerkers. De verzekerde is een kort geding gestart tegen de verzekeraar en trok aan het kortste eind. Ook in hoger beroep verloor hij de procedure. In cassatie wilde de Hoge Raad echter van het Europese Hof van Justitie horen hoe zij hierover dacht. Op 7 november 2013 heeft het Hof een (baanbrekend) arrest gewezen.

Wat is er veranderd?

Het Europese Hof van Justitie heeft nu bepaald dat rechtsbijstandverzekeraars de keuze van een verzekerde voor een eigen advocaat niet mogen beperken tot situaties waarin de verzekeraar besluit  de behandeling uit te besteden aan een advocaat. Ook als het om een procedure gaat waarin bijstand van een advocaat niet verplicht is, mag een verzekerde een advocaat inschakelen. De belangen van de verzekerden moeten ruim worden genomen, zo bepaalde het Hof.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering afgesloten en krijgt u te maken met een geschil? Dan kunt u de zaak laten behandelen door een advocaat die u zelf kiest. De verzekeraar mag en kan dat niet (meer) weigeren. Geeft een verzekeraar aan de zaak zelf te willen behandelen, dan hoeft u hier geen genoegen mee te nemen. De kosten van de advocaat moeten door uw verzekeraar worden vergoed. Daar bent u immers voor verzekerd!

Mr. T.M. van Berkel
Bierens Incasso Advocaten