Bestuurdersaansprakelijkheid: to do or not to do!

|
Auteur:
1 min
De recessie vraagt veel creativiteit van ondernemers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we de laatste tijd vaak de vraag krijgen of een bepaalde beslissing wel verantwoord is. Leidt die tot persoonlijke aansprakelijkheid? Een belangrijke vraag, zeker als het gaat om een besluit dat de continuïteit van de onderneming bepaalt. We hebben het dan over de externe aansprakelijkheid van een bestuurder jegens een individuele crediteur of, bij een faillissement, jegens de gezamenlijke crediteuren vertegenwoordigd door een curator.

Als een beslissing goed uitpakt en het voortbestaan is veiliggesteld, kraait er geen haan naar. Maar pakt de beslissing niet goed uit, dan bent u de gebeten hond. Mag ik deze betaling nu (nog) verrichten? Wordt die betaling als selectief gekwalificeerd? Moet ik nog aanvullende zekerheden stellen? Het zijn stuk voor stuk lastige situaties die u misschien bekend voorkomen.

Bij het nemen van dergelijke beslissingen zijn twee zaken belangrijk: voorzienbaarheid en de zakelijke afweging. Hoe wordt er achteraf naar de beslissing gekeken? Bij een succesvolle actie op grond van bestuurdersaansprakelijkheid moet er echt sprake zijn van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur, zowel in als buiten faillissement. Dit is pas aan de orde als de bestuurder een persoonlijk ernstige verwijtbare gedraging kan worden toegerekend.

Veel bestuurders overleggen alleen met hun accountants en controllers. Maar zij kennen enkel de financiële kant van de zaak. Wie helpt u bij de juridische aspecten? Wie adviseert u bij belangrijke beslissingen? Raadpleeg tijdig een jurist met verstand van zaken, iemand die het vraagstuk zowel vanuit de bestuurder als vanuit de crediteur of curator benadert. Voorkom dat u uitglijdt over de bestuurdersaansprakelijkheid.