Betalingstermijn tussen grootbedrijf en MKB langer dan 60 dagen ongeldig.

|
Auteur:
1 min.
Eerder schreef ik dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel “het tegengaan van onredelijk lange betaaltermijnen” heeft aangenomen. Het moest echter ook nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer. Zoals verwacht heeft de Eerste Kamer op 7 maart eveneens ingestemd met de wet om onredelijk lange betaaltermijnen tegen te gaan. Daarmee is een betalingstermijn tussen grootbedrijf en MKB langer dan 60 dagen niet langer geldig.

Met de komst van deze wet mogen grootbedrijven tegenover het MKB en ZZP’ers niet langer een betaaltermijn langer dan 60 dagen hanteren. Wanneer zij dat wel doen, zijn zij in overtreding met de wet. Hoewel het de norm is om een factuur binnen 30 dagen te betalen, werden er in de praktijk vaak betaaltermijnen van 90 dagen tot soms zelfs 180 dagen gehanteerd. Dit zorgde ervoor dat veel kleine bedrijven in de financiële problemen kwamen. Deze lange betalingstermijnen tussen het grootbedrijf en de kleinere bedrijven zijn met deze wet niet langer toegestaan. Compliance regels en het MVO statuut binnen Grootbedrijven zullen er voor zorgen dat zij niet in strijd met deze Wet zullen gaan handelen.

Het wetsvoorstel gaat op 1 juli 2017 van kracht. Betalen binnen 30 dagen blijft leidend, maar bedrijven mogen onderling een betalingstermijn van maximaal 60 dagen afspreken. Contracten met een betalingstermijn langer dan 60 dagen zijn dan niet langer geldig. Wanneer er geen nieuwe afspraken worden gemaakt, wordt deze betalingstermijn automatisch 30 dagen.