Bierens Barometer 2014

|
Auteur:
1 min
Het jaar 2013 heeft een recordaantal faillissementen opgeleverd. In totaal gingen 12.306 bedrijven failliet. Dat was zelfs een stijging van 10 % ten opzichte van het voorafgaande recordjaar 2012. Het hoogste aantal sinds 1951 toen met de metingen werd begonnen. In onze nieuwsbrieven van 2013 hadden we al aangekondigd dat het CBS weliswaar een lager aantal faillissementsuitspraken registreerde, maar dat dit schone schijn was omdat wij in de praktijk konden zien dat het aantal faillissementsaanvragen sterk steeg. Vervolgens kwam het CBS ook inderdaad enkele maanden later met cijfers waaruit bleek dat er weer meer faillissementen werden uitgesproken.

Vanaf juli tot en met november 2013 zagen wij het aantal faillissementsaanvragen niet meer stijgen, maar gemiddeld genomen lichtjes dalen. En inderdaad gaf het CBS aan het einde van het jaar ook een lichte daling aan van het aantal faillissementsaanvragen.

In december 2013 is het aantal faillissementsaanvragen echter weer gestegen en in januari 2014 zet dit verder door. Onze voorlopige conclusie is dan ook dat we er helaas nog lang niet zijn. Het CBS zal waarschijnlijk de komende maanden nog steeds met een hoog faillissementscijfer komen, vergelijkbaar met begin vorig jaar. Voor de werkgelegenheid is er ook slecht nieuws; want de faillissementsaanvragen welke op dit moment op ons kantoor lopen betreffen gemiddeld genomen grotere bedrijven dan die van de afgelopen jaren. Mooier kunnen we het niet maken.

Inmiddels zien we wel steeds meer lichtpuntjes aan de economische horizon en de eindfase van de recessie lijkt nabij, maar het blijft natuurlijk allemaal wel fragiel en dus spannend.

Mijn advies is om uw grote, oude en trouwe klanten goed in de gaten te houden op het moment dat bij hen de betalingsachterstand fors oploopt. Dat is meestal een teken dat er iets aan de hand is en tegenwoordig dient er ernstig rekening mee gehouden te worden dat grote bedrijven achter de schermen, al dan niet samen met de bank, bezig zijn een doorstart te organiseren. Dan kan ook ‘pats boem’ uw grote klant failliet zijn en kunt u tevergeefs hopen van de curator nog wat terugbetaald te krijgen. Wees hier alert op en ga tijdig met de klant in discussie. Indien dit weinig oplevert, willen wij u hier zeer graag bij helpen.