Bierens ontvangt MVO certificering

|
Auteur:
1 min.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Bierens

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is sinds jaar en dag ingebed in de bedrijfsvoering- en cultuur van ons bedrijf. In eerdere nieuwsbrieven hebben we u geïnformeerd over de stappen die Bierens Incasso Advocaten zet richting MVO certificering. Vorige week heeft de laatste audit plaatsgevonden. Met gepaste trots kunnen wij u melden dat wij nog slechts enkele formele stappen verwijderd zijn van officiële certificering op niveau drie van de prestatieladder. Maar wat maakt Bierens nu eigenlijk een Maatschappelijk Verantwoorde Onderneming?

MVO missie

Bierens spant zich als familiebedrijf al jaren in voor een duurzaam beleid en onderneemt maatschappelijk verantwoord. Hoewel de incasso advocaten van Bierens altijd paraat staan, zien zij het liefst een wereld waarin hun hulp niet nodig is. Een wereld waarin u grenzeloos zaken kunt doen op basis van wederzijds vertrouwen, dat wil Bierens zien. Om dit te bereiken berust het Bierens MVO beleid op drie pijlers, te weten: ‘Maatschappij’, ‘Integriteit en Bedrijfscultuur’ en ‘Omgeving’.

‘Maatschappij’

Bierens is op diverse wijzen in de maatschappij verantwoord. Zo heeft zij aandacht voor ontwikkelingen die een wezenlijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de betalingsmoraal. Ook heeft zij zitting in diverse commissies zoals de VIA en de Haagse Commissie. Zij steunt hiernaast diverse maatschappelijke, culturele- en sportinstellingen, zoals Thembalethu en Plan Nederland. Lees meer

‘Integriteit en Bedrijfscultuur’

De basis van integriteit is volledige transparantie in haar communicatie, bijvoorbeeld door 24/7 inzicht in voortgang van dossiers en advies over slagingskansen. Ook wordt bewaakt dat er geen klanten en zaken binnenkomen waar wij niet achter staan. Tevens procedeert Bierens regelmatig voor eigen rekening en risico voor de rente en kosten van de wanbetaler. Middels advies en kennissessies werkt Bierens bovendien aan het verbeteren van creditmanagement en zodoende aan het uitbannen van wanbetaling.

Omdat de kracht bij haar medewerkers ligt, wil Bierens een inspirerende werkomgeving creëren welke creativiteit en innovatie mogelijk maakt. Hiervoor is het belangrijk dat Bierens de juiste personen aanneemt en een goede sfeer en bedrijfscultuur waarborgt. Om dit te optimaliseren neemt Bierens actief deel aan het onderzoek van Great Place to Work. Bovendien investeert Bierens in de professionalisering van zowel de medewerker als het overkoepelende bedrijf.

‘Omgeving’

Het verbruik van energie en de uitstoot van CO2 binnen haar bedrijfsvoering wordt voortdurend in kaart gebracht met als doel te bekijken waar en hoe de uitstoot verder gereduceerd kan worden. Om dit te bewerkstelligen wordt inmiddels vrijwel uitsluitend digitaal gewerkt, wordt elektrisch rijden gestimuleerd, wordt gekozen voor (lease)auto’s met een lagere uitstoot en wordt, als vanzelfsprekend, afval gereduceerd. Ook verdere bedrijfsmiddelen worden zo duurzaam mogelijk ingezet. Ook van onze toeleveranciers verwachten wij dat zij dezelfde zorg dragen voor de omgeving en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel hebben staan.