Bierens strijdt voor volledige vergoeding advocaatkosten in Duitsland

|
Auteur:
1 min
Bij een procedure voor de Duitse rechter worden de gemaakte kosten normaal gesproken volgens een liquidatietarief van de Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) vergoed. Dit geldt alleen wanneer u volledig in het gelijk gesteld wordt en de zaak wint. Het tarief is afhankelijk van de hoofdsom: hoe hoger deze is, hoe hoger de kostenvergoeding. Indien het een kleine vordering betreft, betekent dit vaak dat u een groot deel van de kosten zelf moet dragen. Dat is voor veel partijen in Duitsland de reden om niet te dagvaarden voor kleine bedragen. Vele Duitse debiteuren weten dit ook. Zij nemen vaak een gok en voldoen de kleine vorderingen niet, in de hoop dat zij niet worden aangeklaagd. Dat voelt voor veel eisende partijen onrechtvaardig. Zeker als de kosten al hoger zijn omdat u vanuit het buitenland moet procederen. U weet dat wij veel belang hechten aan rechtvaardigheid voor de crediteur. Daarom stellen wij ons graag in verweer tegen dit onrecht, ook over de grens. En met succes!

Volledige kostenvergoeding

In één van onze zaken van een Nederlandse partij op een Duitse debiteur heeft de Duitse rechtbank uitgesproken dat de kosten die door de wederpartij zijn gemaakt, in zijn geheel worden vergoed. We wonnen deze zaak en in de kostenprocedure kreeg onze cliënte alle gemaakte kosten toegewezen in plaats van de kostenvergoeding zoals weergegeven in de RVG.

Doorslaggevend was ondermeer het feit dat onze advocate de taal van de partij en wederpartij sprak (Nederlands en Duits) en daardoor direct, zonder de tussenkomst van een vertaalster, met de klant kon communiceren. Oftewel, de wijze van werken is zeer kostenefficiënt. Want een Nederlandse partij heeft recht op een advocaat in eigen land. Een Nederlandse advocaat werkt volgens een uurtarief dat veelal niet wordt gedekt door de RVG dat is gebaseerd op de binnenlandse situatie. Maar als deze advocaat vanuit Nederland de partij ook kan vertegenwoordigen voor de Duitse rechtbank en er daarnaast geen Duitse advocaat ingeschakeld hoeft te worden, wordt er dus anders gekeken naar de kostenvergoeding. In dit geval werd niet het liquidatietarief van de RVG vergoed, maar werd er een volledige vergoeding van de door de advocaat in Nederland gemaakte uren toegewezen.

Eén aanspreekpunt

Het feit dat Bierens Incasso Advocaten kantoor houdt in Nederland en over Duitse advocaten (Rechtsanwälte) beschikt, die bij elke rechtbank in Duitsland mogen optreden, heeft dus mede bijgedragen aan een voor onze cliënte positieve beslissing door de Duitse rechter.

Heeft u een vordering op een Duitse debiteur en wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact op met onze Germandesk via +31 (0)413 31 17 77 of germandesk@bierensgroup.com.