Brexit: hoe zit het met gerechtelijke incassoprocedures in het VK?

|
Auteur:
2 min

Op 12 maart 2019 leek het erop, dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie een terugtrekkingsakkoord zouden sluiten. Niets is minder waar. Opnieuw werd het terugtrekkingsakkoord met een overweldigende meerderheid afgewezen. In geval van een no deal maar ook ingeval van uitstel, zal Brexit gevolgen hebben voor gerechtelijke procedures. Wat als uw Britse klant weigert te betalen en u een gerechtelijke procedure wenst te starten in het Verenigd Koninkrijk na 29 maart 2019, hoe zit dat dan?

Het Verdrag van Lissabon

Voor iedere lidstaat is het mogelijk om de Europese Unie te verlaten. Nadat de Europese Raad hiervan op de hoogte wordt gesteld dient er vervolgens binnen 2 jaar een terugtrekkingsakkoord te worden overeengekomen. Indien het Verenigd Koninkrijk geen uitstel krijgt verleend van de Europese Unie zal de Europese wetgeving met onmiddellijke ingang van 29 maart 2019, niet meer van toepassing zijn op het Verenigd Koninkrijk.

Mogelijke scenario’s


No deal scenario

Zowel in economische als in juridische zin is dit het meest onwenselijke scenario. In geval van een no deal Brexit zal het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stappen op 29 maart 2019 zonder terugtrekkingsakkoord. Procedures tussen Europese eiser/gedaagde en Engelse eiser/gedaagde die in behandeling zijn op of na 29 maart 2019 kunnen niet worden voortgezet onder Europese wetgeving. In de internationale incassopraktijk wordt veel gebruik gemaakt van Europese procedures, zoals de Europese betalingsbevelprocedure en de Europese procedure voor geringe vorderingen. Deze kunnen na 29 maart 2019 niet worden voortgezet.

Uitstel Brexit

Een no deal scenario zou een rampscenario zijn voor zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk. Momenteel vinden er daarom gesprekken plaats over een mogelijk uitstel van de Brexit. De Britse premier May heeft per brief uitstel gevraagd om de Brexit tot 30 juni 2019 uit te stellen. De Europese lidstaten willen het Verenigd Koninkrijk een uitstel voorleggen tot 23 mei 2019 of een langer uitstel tot zeker het einde van het jaar. May is echter niet bereid om Brexit tot na 30 juni 2019, uit te stellen. Alle Europese lidstaten moeten een verplaatsing van de scheidingsdatum steunen. Indien één lidstaat niet akkoord gaat, zullen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie op 29 maart 2019 uit elkaar gaan met een no deal.

Hoe dan ook, momenteel kunnen we alleen maar gissen naar de mogelijke uitkomst.

Internationale Verdragen

Na een mogelijk uitstel of in een no deal scenario zal de erkenning van een vonnis en de executie daarvan, worden beheerst door de nationale regels van de lidstaat waar deze erkenning/ten uitvoerlegging wordt gevraagd. Het is echter wel mogelijk dat Internationale Verdragen in werking zullen treden die erkenning en ten uitvoerlegging van procedures regelen, wel op de voorwaarde dat beiden, de EU/EU-lidstaat en het Verenigd Koninkrijk, partij zijn bij het Verdrag.

Gerechtelijke procedures

Wij raden het op dit moment niet aan om Europese procedures, zoals de Europese betalingsbevelprocedure of een Europese procedure voor geringe vorderingen op te starten tegen een Engelse gedaagde. Het is namelijk niet mogelijk om bij een no deal scenario deze procedures voort te zetten. Het is wel mogelijk om een “gewone” gerechtelijke procedure op te starten bij een rechter in het Verenigd Koninkrijk. Wilt u meer weten over procedurele wijzigingen in het geval van een no deal Brexit? Lees onze blog: ‘no deal Brexit: procedurele veranderingen'.

Heeft u een vordering op een Britse klant, weigert deze te betalen en wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze specialisten kunnen u helpen met al uw vragen en problemen met betrekking tot de Brexit en het effect daarvan op uw bedrijfsvoering.