De creditmanager moet zich juridisch ontwikkelen

|
Auteur:
4 min
Op 9 juni 2016 vond het Credit Summer Event plaats met als thema ‘The future of Credit Management starts here’. Een zomerse dag waarbij vooruitgeblikt werd op de ontwikkelingen op het gebied van Credit Management. ABN AMRO, Dun & Bradstreet, Order2Cash, Credit Tools en Bierens Incasso Advocaten zorgden ervoor dat het onderwerp vanuit diverse perspectieven werd belicht. Juridische, economische, technologische en innovatie perspectieven kwamen deze dag uitgebreid aan bod. Bierens Incasso Advocaten, initiatiefnemer van het event, wierp een juridische blik op de toekomst van de creditmanager.

De ontwikkeling van het debiteurenbeheer
Het debiteurenbeheer heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Waar vroeger incassozaken nog redelijk eenvoudig waren en vaak binnen een paar dagen werden opgelost, is dat tegenwoordig niet meer het geval. Incassozaken zijn steeds vaker complex, internationaal en betwist. Om in te kunnen spelen op het slechte betalingsgedrag ten tijde van de crisis, is het debiteurenbeheer de afgelopen jaren steeds professioneler geworden. Deze professionalisering zie je ook terug op digitaal gebied. Er zijn steeds meer software oplossingen die de creditmanager ondersteunen in het debiteurenbeheer en ervoor zorgen dat het debiteurenproces efficiënter ingericht kan worden. Ook wordt door de huidige mogelijkheden met dataverwerking een risicoanalyse van een klant steeds eenvoudiger. Maar door deze digitalisering vallen ook er taken weg voor de creditmanager.

De creditmanager van de toekomst
Door deze ontwikkelingen vindt er een verschuiving plaats in de taken van de creditmanager. De creditmanager van de toekomst dient steeds beter juridisch onderlegd te zijn en zal zich steeds meer richten op internationaal debiteurenbeheer. Op dit gebied kunnen creditmanagers nog zich nog volop ontwikkelen. Bedrijven zijn immers steeds meer actief op de internationale markt. Hierdoor moet de creditmanager van de toekomst het debiteurenbeheer ook steeds meer internationaal inrichten. Dat betekent dat creditmanagers niet alleen meer kennis moeten verwerven van de buitenlandse handelsculturen maar ook van het buitenlandse recht. Hiervoor is het belangrijk dat creditmanagers er rekening mee houden dat buitenlandse rechtsstelsel op sommige punten behoorlijk verschilt van het Nederlandse rechtsstelsel. Sander Bierens lichtte dit toe tijdens zijn lezing op het Credit Summer Event.

Nederland een uitzondering op juridisch vlak
“Wanneer Nederlandse bedrijven te maken krijgen met juridische kwesties in het buitenland, zijn zij vaak geneigd om deze zaken hetzelfde te benaderen als Nederlandse zaken”, aldus Sander Bierens. Hij geeft aan dat dit geen gewenste situatie is. “Het Nederlandse rechtsstelsel verschilt wezenlijk van andere Europese landen. Nederland is op juridisch vlak een uitzondering. Onze rechtspraak is gebaseerd op redelijkheid en billijkheid, iets wat je niet terug ziet in andere Europese landen”. Wanneer een creditmanager dus uitgaat van het Nederlandse rechtssysteem bij het benaderen van niet betalende klanten, kan een creditmanager voor lastige situaties komen te staan. Tijdens de presentatie werden enkele voorbeelden genoemd van ons rechtssysteem die we niet terugzien in andere landen.

Haviltex Criterium
De redelijkheid en billijkheid die we in het Nederlandse rechtsstelsel kennen, is bijvoorbeeld terug te zien in het ‘Haviltex Criterium’. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de letterlijke tekst in een contract, maar ook naar de bedoeling van beide partijen en wat zij redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten. In andere Europese landen wordt er veel strikter gekeken naar wat er in een contract staat, er is geen ruimte voor interpretatie van de tekst in het contract. Wat in het contract staat, is leidend. Hiermee wordt nog maar eens onderstreept dat het belangrijk is om aan de voorkant ervoor te zorgen dat de contracten goed op orde zijn, waarbij enige juridische kennis van het land van de klant vereist is. Het uitgangspunt is namelijk om bij geschillen te procederen in het land van de debiteur.

Crediteurenbescherming
Een andere uitzondering van ons Nederlandse rechtsstelsel wat tijdens het Credit Summer Event werd benoemd, is crediteurenbescherming. In Nederland kennen we een crediteurenbescherming, terwijl de meeste Europese landen juist een debiteurenbescherming kennen. Zo kan in Nederland het aanvragen van een faillissement al heel snel en eenvoudig ingezet worden als incassomiddel, in andere landen werkt dat vaak zo niet. Daarnaast kunnen we in Nederland dezelfde dag nog beslag leggen op een rekening, zonder dat er een vonnis is van de rechter. In andere Europese landen is dat niet mogelijk. In Duitsland moet men bijvoorbeeld eerst naar de rechtbank, zonder vonnis van de rechter is het niet mogelijk om beslag te leggen. Bij de Europese verordening die vanaf januari 2017 in werking gaat, wordt het overigens wat eenvoudiger om beslag te leggen op de bankrekening van een Europese debiteur. Op dit moment is daar echter nog geen eenduidigheid hierover. “Vanwege de vele verschillen in Europa, is men in Brussel al jaren druk bezig om één Europees rechtsstelsel te ontwikkelen”, aldus Sander Bierens. “Het zal echter nog wel minstens 20 jaar duren voordat we één Europees rechtsstelsel hebben. En tegen de tijd dat die er is, is de kans groot dat een aantal landen alweer hun eigen weg hebben ingeslagen.”

Conclusie
Omdat het rechtssysteem altijd aan veranderingen onderhevig is en er steeds meer internationaal handel wordt gedreven, is het advies aan creditmanagers om meer juridische kennis te verwerven, zowel van het Nederlandse als het buitenlandse recht. Hoewel er door digitalisering taken wegvallen, zorgt de creditmanager van de toekomst dat hij internationale juridische kennis heeft op het gebied van Credit Management. Op die manier kan de creditmanager een toegevoegde waarde blijven leveren. Bijvoorbeeld door in samenwerking met de afdeling sales ervoor te zorgen dat er goede en duidelijke afspraken worden vastgelegd in het contract. Het is immers bekend dat het belangrijk is om vooraf goede afspraken te maken. Het advies voor creditmanagers is dan ook om bij het opstellen van internationale contracten de keuze om in eigen land te procederen vast te leggen. Dat kan in veel gevallen vervelende kwesties voorkomen, al blijft procederen uiteindelijk altijd maatwerk. Om die reden valt het recht dan ook niet te automatiseren.