Is een WhatsApp bericht rechtsgeldig bij de Spaanse rechtbank?

|
Auteur:
2 min

De digitale wereld ontwikkelt zich snel. Informatie wordt steeds vaker uitgewisseld via allerlei digitale kanalen zoals e-mail, WhatsApp en Facebook Messenger. WhatsApp en Facebook Messenger hebben meer dan 1 miljard gebruikers en er worden dagelijks meer dan 42 miljard berichten verstuurd via WhatsApp. Maar is een WhatsApp bericht rechtsgeldig?

Deze vraag is van belang wanneer u zakelijke afspraken maakt via WhatsApp. Kunt u een WhatsApp bericht gebruiken als bewijsmateriaal? Wij vertellen u meer over het gebruik van WhatsApp berichten in de Spaanse rechtbank.

Afspraken met uw debiteur via WhatsApp

Het kan namelijk voorkomen dat er onverhoopt iets misgaat en dat u in een gerechtelijke procedure terechtkomt. Bijvoorbeeld omdat uw Spaanse klant de facturen niet betaald. Wanneer uw Spaanse debiteur aangeeft het niet eens te zijn met de factuur en niet openstaat voor bemiddeling, kan het gebeuren dat u voor de Spaanse rechtbank terecht komt. Kunt u dan afspraken die u via WhatsApp heeft gemaakt met uw debiteur als bewijs indienen?

Chatgesprek als bewijs bij de Spaanse rechtbank

Volgens het Spaanse burgerlijk wetboek is elektronisch bewijs ook aannemelijk. Dat wil zeggen dat berichten die via WhatsApp, Messenger, e-mail en SMS zijn verstuurd, ook als bewijs gebruikt kunnen worden bij de Spaanse rechtbank. Maar wanneer u een chatgesprek of e-mailbericht wilt gebruiken als bewijs, hoe moet u dat dan aanleveren bij de Spaanse rechter? Is in dat geval een screenshot voldoende?

Manipulatiegevoelig

Deze vraag leeft ook bij veel Spaanse rechtbanken. De uitspraken van diverse Spaanse rechtbanken verschilden echter over dit punt. Een screenshot is immers erg gevoelig voor manipulatie. Met wat photoshop technieken kan de tekst uit zo’n screenshot eenvoudig worden aangepast. Daarnaast is het lastig om de identiteit van de afzender of ontvanger vast te stellen. Om die reden heeft de Spaanse Hoge Raad een eenduidige richtlijn uitgestippeld voor het gebruik van elektronisch bewijs.

Aanvullend bewijs

Volgens de Spaanse Raad moet er voorzichtig worden omgesprongen met elektronisch bewijs. Het overleggen van een simpele screenshot is daarom niet voldoende. Er zal altijd aanvullend bewijs overlegd moeten worden. Zeker wanneer het gaat om een betwiste zaak, waarbij de partijen het niet met elkaar eens zijn, dan is het belangrijk dat er meer bewijs kan worden voorgelegd dan alleen een screenshot.

Deskundig rapport "WhatsApp bericht rechtsgeldig"

Om een WhatsApp gesprek meer bewijskracht te geven, is het daarnaast raadzaam om een notaris te vragen om een proces-verbaal te maken van de WhatsApp gesprekken. Een andere mogelijkheid is om uw smartphone te deponeren bij de griffie van de Spaanse rechtbank, zodat daar een proces-verbaal wordt gemaakt van de WhatsApp gesprekken. Daarnaast vindt de Hoge Raad het noodzakelijk om een deskundig rapport op te laten maken waarin de identiteit van de betrokkenen en de inhoud van de WhatsApp gesprekken bevestigd worden.

Het overleggen van WhatsApp gesprekken als bewijsmateriaal is dus nog niet zo eenvoudig. Daarnaast moet u er ook rekening mee houden dat de Spaanse wetgeving rondom privacy en geheimhouding niet wordt geschonden bij het overleggen van WhatsApp gesprekken bij de rechtbank. Hoewel het versturen van WhatsApp berichtjes behoorlijk is ingeburgerd in ons dagelijks leven, kunt u dit niet zomaar als bewijsmateriaal gebruiken. Ik adviseer u daarom om alle afspraken die u samen met uw zakelijke relaties maakt via WhatsApp, ook via andere middelen te bevestigen. Mocht er dan onverhoopt iets misgaan, loopt u niet het risico dat uw bewijsmateriaal niet rechtsgeldig is.

Wilt u meer informatie?

Heeft u vragen over incasseren in Spanje, wilt u weten of uw WhatsApp bericht rechtsgeldig is, of heeft u een andere vraag over het gebruiken van WhatsApp berichten als bewijsmateriaal? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.