Eind aan discriminatie buitenlandse crediteur in Polen

|
Auteur:
1 min
Een schuldeiser met vorderingen op een Poolse debiteur begon voorheen met een flinke achterstand aan gerechtelijke procedures. Door de Poolse rechtbank werd het vrijwel onmogelijk gemaakt voor buitenlandse partijen om een gerechtelijke incassoprocedure te starten. Aan deze discriminatie van buitenlandse crediteuren is nu een eind gekomen.

Als u in het verleden een rechtsprocedure wilde starten in Polen, of als u in Polen gedagvaard werd, diende u een postadres te hebben in ditzelfde land. Feitelijk hield dit in dat u moest worden bijgestaan door een in Polen gevestigde advocaat. De Poolse rechtbank weigerde namelijk om processtukken naar het buitenland te verzenden. Als niet werd voldaan aan de voorwaarde van een Poolse advocaat, werden deze documenten zonder verzending en dus zonder kennisgeving aan het dossier toegevoegd.

De Europese regelgeving stelt echter dat alle Europese rechtspersonen, ongeacht hun nationaliteit of woonplaats, recht hebben op gelijke behandeling. Door het Europese Gerechtshof is nu besloten dat deze Poolse regelgeving de in het buitenland gevestigde partijen discrimineerde. Deze regelgeving diende dus ongeldig verklaard te worden.

Tegenwoordig hoeft u bij rechtsprocedures voor de Poolse rechtbank dan ook niet meer te worden bijgestaan door een in Polen gevestigde advocaat. Wel is het van belang dat uw zaak aanhangig wordt gemaakt door een in Polen beëdigde advocaat. Doordat bijstand door een in Nederland gevestigde advocaat in de regel goedkoper is voor u en omdat u hiermee ook in het Nederlands kan communiceren, zult u sneller en efficiënter kunnen incasseren in Polen.

Bij Bierens advocaten werken Poolse advocaten en juristen die zowel uw taal spreken als die van uw debiteur. Doordat zij thuis zijn in de handelscultuur en regelgeving van Nederland én Polen, kunnen zij ook vanuit Nederland uw Poolse vorderingen snel en succesvol incasseren. Voor meer informatie over de buitengerechtelijke en gerechtelijke mogelijkheden neemt u geheel vrijblijvend contact op met ons Poolse team, via info@bierensgroup.com of +31 (0)20 312 11 00.

Ook voor meer informatie over de wijziging in regelgeving (EG, nr. 1393/2007) neemt u contact op met ons Poolse team.