Enquête Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

|
Auteur:
1 min.
Begin dit jaar verstuurden wij een enquête naar ruim 2900 klanten en leveranciers. Dit om in kaart te brengen wat onze belanghebbenden belangrijk vinden als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij willen middels deze weg een ieder bedanken die de tijd heeft genomen om de vragen voor ons te beantwoorden.

Opvallend was dat de visie van onze klanten en leveranciers in lijn ligt met onze eigen visie op MVO. Bierens gaat met de antwoorden en suggesties aan de slag om het MVO-beleid te verbeteren. Mede dankzij uw bijdrage hopen wij in de nieuwsbrief van eind juni te kunnen melden dat we een mooie certificering rijker zijn, met een MVO-beleid dat gedragen wordt door onze onderneming, medewerkers, klanten en leveranciers.