Europees Betalingsbevel: Een evaluatie

|
Auteur:
3 min
Het is inmiddels zeven jaar geleden dat de Europese Betalingsbevel procedure (EBB) in werking trad. Deze uniforme Europese procedure heeft als doel grensoverschrijdende vorderingen sneller, gemakkelijker en goedkoper te incasseren. Maar heeft dit middel zijn doel ook gehaald en vergemakkelijkt het internationale incasso? Onze internationale advocaten delen hun ervaringen.

Beloftes van het Betalingsbevel

Betalingsachterstanden zijn een belangrijke oorzaak van insolventie en brengen het voortbestaan van bedrijven, vooral kleine en middelgrote bedrijven, in gevaar. Het Europese Betalingsbevel (EBB) heeft als doel “de beslechting van een geschil in grensoverschrijdende zaken met betrekking tot niet-betwiste vorderingen te vereenvoudigen, te versnellen en goedkoper te maken”. Ook zou de verordening het vrije verkeer tussen lidstaten moeten bewerkstelligen. Het Europees Betalingsbevel is bedoeld als “aanvullend en facultatief instrument voor de eiser, die vrijelijk gebruik kan blijven maken van de procedures uit het nationale recht”. Is er volgens onze internationale advocaten reden om het Europees Betalingsbevel aan te raden?

Het betalingsbevel in de praktijk

  • Spanje: “In Spanje zijn niet alle rechtbanken bekend met het EBB. Doordat niet alle rechtbanken gewend zijn aan of ervaring hebben met internationale verordeningen en Europese procedurele wetgeving, wordt de behandeling van een Europese Betalingsbevelprocedure vertraagd. Toch heeft de procedure in sommige zaken onze voorkeur. In tegenstelling tot het Spaanse betalingsbevel (de juicio monitorio) kan de crediteur er bij een betwisting voor kiezen de zaak te seponeren. Bij een Spaans betalingsbevel zou de zaak in het geval van een betwisting altijd tot een bodemprocedure leiden, met alle bijkomende kosten en verloren tijd van dien."
  • Frankrijk: “Voor onbetwiste zaken is het EBB één van de goedkoopste procedures die we in Frankrijk kunnen opstarten. Soms verloopt deze procedure echter niet zo spoedig als Nederlandse klanten verwachten. De benodigde tijd voor deze procedure is afhankelijk van de efficiëntie van de lokale rechtbank. Ook wordt de debiteur zelden tot betaling van rente en kosten veroordeeld. Het onhandige formulier dat bij het opstarten van deze procedure hoort is ook een stuk tijdrovender dan die van het Franse betalingsbevel. Wel hebben we in de regel na zo’n vier maanden een uitvoerbare titel. Door dit zwaarwegende voordeel is het EBB een veelgebruikte rechtsmaatregel in Frankrijk."
  • België: “In België zijn veel rechtbanken niet gewend aan het Europese Betalingsbevel. Als ervoor wordt gekozen om deze procedure op te starten, zal de rechtbank dan ook altijd proberen een reden te vinden om de aanvraag niet te accepteren. Zonder stevige onderbouwing leidt deze procedure, in tegenstelling tot hoe het bedoeld is, alleen maar tot tijdsverlies."
  • Italië: “Onder gelijke condities, zou ik altijd de voorkeur geven aan het Italiaanse betalingsbevel boven het Europese betalingsbevel. Dit is voornamelijk vanwege de bestaande kennis van rechtbanken van het nationale middel. Het EBB heeft zeker ook voordelen, maar het Italiaanse betalingsbevel is iets lastiger aan te vechten. De debiteur zal hiervoor ook een advocaat in de arm moeten nemen en gedegen tegenbewijs moeten leveren aan de rechtbank. In het EBB kan daarentegen worden volstaan met een simpele verklaring van deze schuldenaar."
  • Polen: “Bij onbetwiste vorderingen biedt het EBB in Polen zeker wat voordelen voor de crediteur. Het EBB biedt een goedkope, snelle en efficiënte manier om een vordering te incasseren. Zo mag vooraf gekozen worden om de procedure te beëindigen, mocht een betwisting worden aangevoerd. Bij de nationale procedure is dit niet mogelijk. Vanwege deze optie om onnodige kosten te vermijden, wordt het EBB in sommige zaken wel degelijk geadviseerd."
  • Engeland, Wales en Ierland: "In Engeland biedt het EBB weinig voordeel ten opzichte van de   normale procedure. Het EBB is niet goedkoper dan het nationale middel. De rechters zijn in de regel minder bekend met deze procedure. In Ierland daarentegen is dit wel een effectief middel. Zo kent Ierland hetzelfde voordeel als Polen en Spanje, namelijk dat je de procedure stop kan zetten in het geval van een betwisting. In de nationale procedure is dit niet toegestaan. Als je er in Engeland voor zou kiezen om de procedure in zo’n situatie te stoppen, ben je er bij een betwisting toe verplicht een nieuwe procedure te starten. Hoewel dan niet opnieuw griffiekosten worden gerekend, zorgt dit wel voor verspilling van tijd."

Conclusie: Betalingsbevel niet of wel?

In veel landen geldt nog dat rechtbanken niet of nauwelijks bekend zijn met de EBB procedure. Hierdoor kost deze procedure in sommige landen meer tijd dan het nationale betalingsbevel. Daar staat tegenover dat het EBB in sommige situaties wel sneller een uitvoerbare titel oplevert, waardoor deze vertraging wordt gecompenseerd. Hoewel het EBB na zeven jaar dus niet vlekkeloos kan worden ingezet, biedt het wel degelijk voordelen voor de crediteur met vorderingen in het buitenland.

Uw incasso advocaat zal u altijd vooraf informeren over de slagingskansen van het EBB in uw geval. Mocht u meer willen weten over het EBB, neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaten. Wij staan u graag te woord.