Faillissement Intertoys: 6 vragen voor leveranciers

|
Auteur:
3 min

Vorige week werd bekend dat Intertoys surséance van betaling had aangevraagd. De rechtbank in Amsterdam heeft de speelgoedketen nu failliet verklaard. Op verzoek van de curatoren blijven de winkels voorlopig open. Intertoys heeft 400 vestigingen en ruim 3000 medewerkers. Voor deze medewerkers is het ontslag aangevraagd.

Bent u een leverancier van Intertoys? Dan heeft het faillissement van Intertoys mogelijk ook consequenties voor uw organisatie. Benieuwd wat uw rechten en plichten zijn? Onze insolventie advocaten geven u graag tips om ervoor te zorgen dat de schade voor uw organisatie beperkt blijft.

1. Kan ik mijn spullen nog terughalen?

Heeft u goederen geleverd aan Intertoys die nog niet zijn betaald? Dan kunt u in sommige gevallen deze goederen terughalen. Zo kunt u goederen terughalen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het recht van reclame. Houd er echter rekening mee dat wanneer er sprake is van een afkoelingsperiode, het (voorlopig) niet mogelijk is om uw goederen op te halen bij Intertoys.

Het komt echter regelmatig voor dat een bedrijf een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, maar dat de curator stelt dat er geen geldig eigendomsvoorbehoud is gevestigd. U kunt dan niet uw spullen terughalen. Mocht dat bij u het geval zijn, schakel dan onze insolventie advocaten in. Vanwege hun juridische kennis en praktijkervaring als curator weten zij exact welke mogelijkheden er zijn in uw situatie. Regelmatig komt het voor dat goederen dan toch nog teruggehaald kunnen worden.

2. Wat moet ik doen als ik nog een openstaande factuur heb bij Intertoys?

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de curator. De curator benadert alleen crediteuren die bij hem bekend zijn. In sommige faillissementen blijkt de administratie niet goed op orde te zijn, waardoor niet alle crediteuren in beeld zijn bij de curator. Wacht daarom niet af totdat de curator contact met u opneemt, maar neem zelf contact op. Zorg er altijd voor dat u bewijsstukken meestuurt, zoals facturen of uw contract met Intertoys. De curator plaatst vervolgens de vorderingen op een crediteurenlijst. De curator probeert vervolgens met de verkoop van de failliete boedel zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen. Bij de afwikkeling van het faillissement hoort u hoeveel u krijgt.

3. Kan ik mijn geld nog terugverwachten?

Wanneer u nog openstaande facturen heeft bij Intertoys, dient u deze door te geven aan de curator. Bij de afwikkeling van het faillissement hoort u hoeveel u krijgt. Houd er rekening mee dat schuldeisers in een bepaalde volgorde worden betaald. Schuldeisers met een voorrangsrecht worden eerder uitbetaald dan anderen. Hierdoor kan het voorkomen dat u weinig tot niets ontvangt.

4. Wie is de curator en hoe kan ik contact opnemen?

Bij elk faillissement stelt de rechter één of meerdere curatoren aan die het faillissement moeten afwikkelen. In de meeste gevallen is de curator is een advocaat die gespecialiseerd is in het faillissementsrecht. In het centraal insolventie register staat vermeld wie de curator van een faillissement is en hoe u contact op kunt nemen met deze curator.

5. Moet ik als leverancier doorleveren aan Intertoys?

In principe lopen uw contracten gewoon door, ook nu Intertoys failliet is verklaard. U bent zelfs verplicht om de afspraken uit het contract na te komen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld als energieleverancier nog steeds energie moet blijven leveren aan Intertoys. Heeft u in uw algemene voorwaarden andere afspraken hierover gemaakt? Dan hoeft u mogelijk de afspraken tijdelijk niet na te komen. Neem in dat geval altijd contact op met de curator. De curator moet, als u een redelijke termijn geeft, binnen deze termijn laten weten of de overeenkomst wordt voortgezet. Doet de curator dat niet, bent u niet langer verplicht om door te leveren. Als de curator aangeeft het contract voort te willen zetten, moet de curator zekerheid bieden dat u hiervoor betaald krijgt.

Voordelen bij voortzetten van contract
Het direct beëindigen van een contract is niet altijd de beste optie voor uw organisatie. Of u het contract het beste kunt voortzetten of beëindigen is per situatie verschillend en afhankelijk van het soort contract dat u met Intertoys heeft. Zo maakt het verschil of u een leverancier, verhuurder of opdrachtgever bent. Daarnaast kunnen er commerciële belangen meewegen om een contract wel of niet voor te zetten. Vraag daarom altijd advies aan een specialiseerde advocaat voor uw specifieke situatie.

6. Hoe lang duurt het faillissement?

Dat verschilt per faillissement. Gemiddeld duurt de afwikkeling van een faillissement 6 tot 36 maanden. Maar het ook zomaar enkele jaren duren voordat een faillissement is afgewikkeld.

Advies van een specialist

Heeft u een zakelijke relatie met Intertoys en wilt u graag meer advies over uw mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Onze insolventie advocaten helpen u graag verder en zorgen ervoor dat de schade voor uw organisatie beperkt blijft.