Faillissement Thomas Cook: 6 vragen voor leveranciers

|
Auteur:
3 min

Het zat er natuurlijk al aan te komen, maar inmiddels is ook de Nederlandse tak van Thomas Cook failliet verklaard. Een week nadat het Britse moederbedrijf het faillissement had aangevraagd, is ook Thomas Cook Nederland en Neckermann Reizen omgevallen. In dit artikel leggen wij u meer uit over het faillissement Thomas Cook.

De afgelopen week is naarstig gezocht naar mogelijkheden om zelfstandig verder te gaan, dit is echter niet gelukt. Voor de 200 medewerkers is inmiddels collectief ontslag aangevraagd. Gedupeerde reizigers worden bijgestaan door de Stichting Garantiefonds Reizen (SGR). Zij krijgen of hun geld terug, of ze kunnen de reis omboeken.

Er is inmiddels een curator aangesteld om het faillissement af te wikkelen. De verwachting is dat er wellicht een doorstart zal plaatsvinden. Er hebben zich al geïnteresseerden gemeld. De komende tijd zal duidelijk worden of dit inderdaad gaat gebeuren.

Bent u een leverancier van Thomas Cook? Dan heeft het faillissement van Thomas Cook mogelijk ook consequenties voor uw organisatie. Benieuwd wat uw rechten en plichten zijn? Onze insolventie advocaten geven u graag tips om ervoor te zorgen dat de schade voor uw organisatie beperkt blijft.

1. Kan ik mijn spullen nog terughalen?

Heeft u goederen geleverd aan Thomas Cook die nog niet zijn betaald? Dan kunt u in sommige gevallen deze goederen terughalen. Zo kunt u goederen terughalen die geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden een beroep doen op het recht van reclame. Houd er echter rekening mee dat wanneer er sprake is van een afkoelingsperiode, het (voorlopig) niet mogelijk is om uw goederen op te halen bij Thomas Cook.

Het komt echter regelmatig voor dat een bedrijf een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, maar dat de curator stelt dat er geen geldig eigendomsvoorbehoud is gevestigd. U kunt dan niet uw spullen terughalen. Mocht dat bij u het geval zijn, schakel dan onze insolventie advocaten in. Vanwege hun juridische kennis en praktijkervaring als curator weten zij exact welke mogelijkheden er zijn in uw situatie. Regelmatig komt het voor dat goederen dan toch nog teruggehaald kunnen worden.

2. Wat moet ik doen als ik nog een openstaande factuur heb bij Thomas Cook?

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan de curator. De curator benadert alleen crediteuren die bij hem bekend zijn. In sommige faillissementen blijkt de administratie niet goed op orde te zijn, waardoor niet alle crediteuren in beeld zijn bij de curator. Wacht daarom niet af totdat de curator contact met u opneemt, maar neem zelf contact op. Zorg er altijd voor dat u bewijsstukken meestuurt, zoals facturen of uw contract met Thomas Cook. De curator plaatst vervolgens de vorderingen op een crediteurenlijst. De curator probeert vervolgens met de verkoop van de failliete boedel zoveel mogelijk schuldeisers terug te betalen. Bij de afwikkeling van het faillissement hoort u hoeveel u krijgt.

3. Kan ik mijn geld nog terugverwachten?

Wanneer u nog openstaande facturen heeft bij Thomas Cook, dient u deze door te geven aan de curator. Bij de afwikkeling van het faillissement hoort u hoeveel u krijgt. Houd er rekening mee dat schuldeisers in een bepaalde volgorde worden betaald. Schuldeisers met een voorrangsrecht worden eerder uitbetaald dan anderen. Hierdoor kan het voorkomen dat u weinig tot niets ontvangt.

4. Wie is de curator en hoe kan ik contact opnemen?

Bij elk faillissement stelt de rechter één of meerdere curatoren aan die het faillissement moeten afwikkelen. In de meeste gevallen is de curator is een advocaat die gespecialiseerd is in het faillissementsrecht. In het centraal insolventie register staat vermeld wie de curator van een faillissement is en hoe u contact op kunt nemen met deze curator.

5. Moet ik als leverancier doorleveren aan Thomas Cook?

In principe lopen uw contracten gewoon door, ook nu Thomas Cook failliet is verklaard. U bent zelfs verplicht om de afspraken uit het contract na te komen. Dat betekent dat u bijvoorbeeld als energieleverancier nog steeds energie moet blijven leveren aan Thomas Cook.

Heeft u in uw algemene voorwaarden andere afspraken hierover gemaakt? Dan hoeft u mogelijk de afspraken tijdelijk niet na te komen. Neem in dat geval altijd contact op met de curator. De curator moet, als u een redelijke termijn geeft, binnen deze termijn laten weten of de overeenkomst wordt voortgezet. Doet de curator dat niet, bent u niet langer verplicht om door te leveren. Als de curator aangeeft het contract voort te willen zetten, moet de curator zekerheid bieden dat u hiervoor betaald krijgt.

Voordelen bij voortzetten van contract

Het direct beëindigen van een contract is niet altijd de beste optie voor uw organisatie. Of u het contract het beste kunt voortzetten of beëindigen is per situatie verschillend en afhankelijk van het soort contract dat u met Thomas Cook heeft. Zo maakt het verschil of u een leverancier, verhuurder of opdrachtgever bent. Daarnaast kunnen er commerciële belangen meewegen om een contract wel of niet voor te zetten. Vraag daarom altijd advies aan een gespecialiseerde advocaat voor uw specifieke situatie.

6. Hoe lang duurt het faillissement?

Dat verschilt per faillissement. Gemiddeld duurt de afwikkeling van een faillissement 6 tot 36 maanden. Maar het kan ook zomaar enkele jaren duren voordat een faillissement is afgewikkeld.

Advies van een specialist bij het faillissement Thomas Cook

Heeft u een zakelijke relatie met Thomas Cook en wilt u graag meer advies over uw mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op. Onze insolventie advocaten helpen u graag verder en zorgen ervoor dat de schade voor uw organisatie beperkt blijft.