Faillissementsfraude wordt eindelijk aangepakt

|
Auteur:
1 min.
Het kan elke ondernemer overkomen: een debiteur gaat failliet en weg is uw geld. In de meeste gevallen is dat gewoon domme pech. Maar het is frustrerend als blijkt dat waardevolle zaken van het bedrijf van de debiteur, zoals dure bedrijfsauto’s en machines, vlak voor de faillissementsaanvrage ineens ‘verdwenen’ zijn. En helemaal als de failliet verklaarde debiteur vrolijk verder gaat en rustig nieuwe ondernemingen start. Als schuldeiser trekt u dan maar mooi aan het kortste eind.

Van alle faillissementen is circa 30% frauduleus

Het misbruik van faillissementen is een breed verspreid probleem. Naar schatting wordt in een derde van de faillissementen een vorm van fraude gepleegd. Bijvoorbeeld door het wegsluizen van geld dan wel het laten verdwijnen van de boekhouding. Ook wordt er bewust aangestuurd op een faillissement ten nadele van crediteuren als leveranciers, de belastingdienst of UWV. Het komt ook vaak voor dat frauduleuze debiteuren in zicht van het faillissement verplichtingen aangaan, waarvan ze weten dat ze die niet kunnen nakomen. Hetzelfde geldt voor op onredelijke en ongeoorloofde wijze onttrekken van gelden ten behoeve van de bestuurder. Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC) is gebleken dat de schade als gevolg van frauduleuze faillissementen in 2006 zevenhonderd miljoen euro bedroeg.

Gezamenlijke aanpak Fiod-ECD, justitie en politie

Gelukkig ziet het er naar uit dat het tij begint te keren. Ondernemers die geld verdienen aan frauduleuze faillissementen, worden sinds eind vorig jaar in de regio Amsterdam namelijk strenger aangepakt. Justitie, de Amsterdamse politie en de financiële opsporingsdienst Fiod-ECD willen door middel van gezamenlijk optreden dergelijke fraudeurs voor de rechter zien te krijgen en uiteindelijk voorkomen dat zij nieuwe ondernemingen kunnen beginnen. Als de methode succes heeft, zal die waarschijnlijk ook elders in het land worden ingevoerd.

Het tijdig opsporen van fraude is cruciaal

Het is te hopen dat niet alleen de fiscale schulden maar ook de openstaande vorderingen van crediteuren de nodige aandacht zullen krijgen. Wellicht dat naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek rechters zich minder formeel zullen opstellen en zich voortaan ook zullen verdiepen in de relevante gebeurtenissen voorafgaand of tijdens de faillissementsaanvrage. Het tijdig opsporen en bestrijden van frauduleuze handelingen in het zicht of voorafgaand aan een faillissement is cruciaal. Alleen op die manier kan voorkomen worden dat honderden miljoenen in de zakken van fraudeurs verdwijnen. En dat goedwillende crediteuren met lege handen komen te staan.