Gerechtelijke incasso in 2022: duurder of goedkoper?

|
Auteur:
2 min

Per 1 januari 2022 gaat er wetswijziging in met betrekking tot de griffierechten. Met deze nieuwe wetswijziging moeten er ten opzichte van 2021 andere tarieven betaald worden bij het starten van een gerechtelijke incasso. Maar wordt een gerechtelijke incasso in 2022 dan duurder of goedkoper?

Meer categorieën griffierecht

Of een gerechtelijke incasso in het nieuwe jaar goedkoper of duurder wordt, is afhankelijk van de hoogte van de vordering. Tot 2022 zijn de griffierechten voor lage vorderingen relatief hoog in vergelijking met de hoogte van de vordering. Zo moet er in 2021 voor het innen van een vordering van €750,- meer dan €500,- aan griffiegeld worden betalen. Voor veel bedrijven loont het daarom niet om een gerechtelijke incasso te starten, de kosten zijn veel hoger dan de eventuele baten.

En dat is natuurlijk zonde. Met de gewijzigde griffierechten is beoogd om deze scheve verhouding tussen kosten en baten recht te trekken. De wetgever heeft dit opgelost door meer categorieën voor lage vorderingen in te stellen en het griffierecht hiervoor te verlagen. Voor een vordering van €750,- hoeft er in 2022 dan nog maar €322,- aan griffierecht betaald te worden. Dat maakt het een stuk aantrekkelijker om ook voor deze vorderingen een gerechtelijke procedure te starten.

Tegelijkertijd wordt het griffierecht voor hoge vorderingen flink verhoogd. Waar er voor een vordering vanaf €12.500 in 2021 een bedrag van €1.013,- aan griffierecht moet worden betaald, is dat in 2022 een bedrag van €1.384,-.

Overzicht griffiegelden per 1 januari 2022

Een overzicht van de griffiegelden zoals die per 1 januari 2022 gelden treft u onderstaand:

2022
KantonIngesteld door rechtspersonen
(ook VOF)
Ingesteld door natuurlijk persoon
(ook eenmanszaak)
vorderingen van onbepaalde waarde of tot €500€ 128,00€ 86,00
tot €1.500€ 322,00€ 214,00
tot €2.500€ 365,00€ 244,00
tot €5.000€ 487,00€ 244,00
tot €12.500€ 514,00€ 244,00
meer dan €12.500€ 1.384,00€ 693,00
Rechtbank
Vorderingen van onbepaalde waarde€ 676,00€ 314,00
tot €100.000€ 2.837,00€ 1.301,00
tot €1 miljoen€ 5.737,00€ 2.277,00
meer dan €1 miljoen€ 8.519,00€ 2.277,00

 

Nog steeds hoge griffierechten

Het is enerzijds goed dat wordt onderkend dat er een mismatch is tussen te betalen griffierechten en de te vorderen bedragen. Aan de andere kant zijn de bedragen nog altijd relatief hoog en dat maakt de drempel voor schuldeisers om een gerechtelijke incasso te starten nog altijd onnodig hoog. Bovendien zal een schuldenaar alleen al vanwege de griffiegelden na het voeren van een procedure met hoge kosten worden geconfronteerd.

Ook als we kijken naar de griffierechten in andere landen, is het griffierecht in Nederland erg hoog. Een gerechtelijke procedure starten is in landen zoals België en Frankrijk een stuk voordeliger.

Griffiegelden op consumentenvorderingen

Overigens gelden deze griffiegelden ook voor vorderingen van bedrijven op consumenten. Zeker gezien de aandacht die schuldenproblematiek bij consumenten op dit moment heeft, zou het goed zijn geweest als de wetgever de griffiegelden substantieel had verlaagd. Met de gewijzigde griffiegelden geldt immers nog dat een schuldenaar met een schuld van € 1.000,00 wordt geconfronteerd met een ophoging van deze schuld met 32,2% enkel als gevolg van de griffiegelden. Een sterke matiging kan niet budgetneutraal. Dat een schuldeiser een vonnis kan halen en dat een schuldenaar daardoor niet onnodig verder in de financiële problemen komt, zou wat mij betreft een verstandige overheidsuitgave zijn.

Meer informatie over gerechtelijke incasso

Wilt u meer informatie over het starten van een gerechtelijke incasso en de kosten die hierbij komen kijken? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.