Gerechtelijke incassoprocedure in Frankrijk: het verschil met Nederland

|
Auteur:
3 min

Wilt u als Nederlandse onderneming een gerechtelijke incasso in Frankrijk starten? Dan moet u er rekening mee houden dat een gerechtelijke incassoprocedure anders verloopt dan in Nederland. Onze Franse advocaat legt u graag uit wat u te wachten staat en wat de verschillen zijn met een gerechtelijke procedure in ons eigen land.

Procederen in de Franse rechtbank

Wanneer u een gerechtelijke procedure start in Nederland en de rechter bepaalt dat er een zitting moet komen, gaat u samen met uw advocaat naar de rechtbank. De Nederlandse rechter laat zowel u als uw advocaat aan het woord. De rechter wil namelijk van partijen zelf de feiten horen. Uw advocaat voegt vooral juridische iets toe aan de zitting. In Frankrijk is dat niet het geval, want hier gaan alleen de advocaten naar een zitting toe. U hoeft bij een gerechtelijke incassoprocedure dus niet mee naar de rechtbank in Frankrijk. Daarnaast werken Franse rechtbanken uitsluitend per post. Documenten kunnen dus niet digitaal worden opgestuurd, maar moeten altijd per post verstuurd worden.

Griffierecht in Frankrijk

Bij het starten van een gerechtelijke incassoprocedure moet u griffierecht betalen aan de rechtbank. De hoogte van het griffierecht is behoorlijk verschillend in Nederland en Frankrijk. Over het algemeen is het griffierecht in Frankrijk namelijk een stuk lager dan in Nederland. Zo hoeft u bij de civiele rechtbank geen griffierecht te betalen en bij de handelsrechtbanken een bedrag tussen de €40,- en €80,-. Bij de beroeprechtbank (cour d'appel) is dat slechts €250,-.

Lengte van de gerechtelijke procedure in Frankrijk

In Frankrijk duren procedures vaak langer dan in Nederland. Dit is deels te wijten aan het feit dat veel rechtbanken in Frankrijk onderbemand zijn. De achterstand van sommige Franse rechtbanken is door de Coronacrisis verder opgelopen. Waar in Nederland zaken wel gewoon werden behandeld (schriftelijk of digitaal), lagen de rechtbanken in Frankrijk helemaal stil.

De lengte van de procedure is afhankelijk van de procedure zelf. Zo is de wachttijd bij een kort geding al snel tussen de 2 en 3 maanden, en kan het bij een bodemprocedure wel 12 tot 18 maanden duren.

Verschillende wetgeving

Het Nederlandse recht is gebaseerd op het Franse recht. Er zijn dan ook best wel wat overeenkomsten tussen de wetgeving van beide landen. Toch zijn de gerechtelijke incassoprocedures niet hetzelfde. Zo kan er in Frankrijk een betalingsbevelprocedure, een incasso kort geding of een bodemprocedure gestart worden om uw vordering alsnog betaald te krijgen. In Nederland hebben we vergelijkbare procedures. Maar daarnaast hebben we in Nederland ook de faillissementsaanvraag als incassomiddel, iets wat in Frankrijk niet mogelijk is.

» Lees meer over incasso in Frankrijk

Procederen: in Nederland of in Frankrijk

Wanneer u gaat procederen is het altijd de vraag in welk land u moet procederen: Nederland of Frankrijk. Meestal heeft u hierover afspraken gemaakt in de algemene voorwaarden. Is er niets afgesproken? Dan wordt aan de hand van de Europese richtlijnen bepaald welke rechter bevoegd is én naar welk recht er geprocedeerd moet worden. Wanneer u in Frankrijk moet procederen, wil dat namelijk niet zeggen dat het Franse recht ook van toepassing is.

Zo hebben wij meerdere keren zaken gehad waarbij de Franse rechter bevoegd was om te oordelen over een zaak, naar Nederlands recht. Vaak geen wenselijke situatie, maar in dit geval pakte dat goed uit. Omdat wij zowel Nederlandse als Franse advocaten in dienst hebben, werkten zij samen aan deze zaak. Zo was onze Franse advocaat optimaal voorbereid in de Franse rechtbank, iets wat niet voor de andere partij gold. De zaak pakte dan ook zeer gunstig uit voor onze klant.

Bevoegde rechter en recht van toepassing vastleggen

In bovenstaande zaak was het geen probleem dat er niets was vastgelegd over de bevoegde rechter en het toepasselijk recht. De zaak had namelijk een positief einde voor onze klant. Maar dat is niet in alle gevallen zo. Daarom is het verstandig om vooraf afspraken te maken over de bevoegde rechter en het toepasselijk recht wanneer u zakendoet met een Franse partij. De advocaten van onze French Desk kunnen u hierbij adviseren én u helpen om deze zaken vast te leggen in uw contracten of algemene voorwaarden.

Meer informatie over gerechtelijke incasso in Frankrijk

Wilt u graag meer weten over incasseren in Frankrijk of over het starten van een gerechtelijke incasso in Frankrijk? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. Onze Franse advocaat spreekt ook Nederlands en legt u graag meer uit over gerechtelijk incasseren in Frankrijk.