Goed nieuws voor MKB'ers: wetsvoorstel betalingstermijn 30 dagen

|
Auteur:
1 min

Goed nieuws voor mkb’ers die zakendoen met het grootbedrijf! Deze week is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer waarin wordt voorgesteld om de wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) te verkorten naar dertig dagen. Met dit voorstel komt er meer financiële ademruimte voor het mkb, krijgen mkb’ers meer zicht op de bedrijfskas en bestaat er een grotere kans dat mkb’ers deze financiële crisis doorkomen.

Huidige situatie betaaltermijn facturen

Op dit moment geldt dat partijen die zakendoen met elkaar in principe een betaaltermijn kunnen overeenkomen van maximaal 60 dagen. In de praktijk wordt hier veelvuldig gebruik van gemaakt, waardoor kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren steeds later worden betaald in plaats van eerder.

In de huidige wetgeving geldt slechts dat wanneer zaken wordt gedaan met een overheidsinstantie, er een betaaltermijn van maximaal 30 dagen kan worden overeengekomen.

Wetsvoorstel: betaaltermijn 30 dagen

Het voorstel van staatssecretaris Mona Keijzer is om de termijn die nu enkel voor overheidsinstanties geldt, ook toe te passen op het grootbedrijf. Wanneer u zakendoet met een grootbedrijf kan er dus in principe geen langere betaaltermijn worden afgesproken dan 30 dagen. Dit betekent dat u uw facturen sneller betaald krijgt.

Meer informatie

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent dit wetsvoorstel. Het doel van dit voorstel is dat ‘gewoon op tijd betalen’ de norm wordt. Ons kantoor kan dit voorstel daarom alleen maar toejuichen. Het vergroot immers de rechtvaardigheid voor de crediteur.