Handige branche-informatie voor de agrisector

|
Auteur:
1 min
Handige branche-informatie voor de agrisector

We vinden het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de goede liquiditeitspositie van onze klanten. Dit doen we niet alleen door u te adviseren op juridisch gebied, maar ook door handige tools bij u onder de aandacht te brengen.

De website www.agrimatie.nl is er daar één van. Hier vindt u – handzaam gepresenteerd – veel resultaten van onderzoeken die de Universiteit van Wageningen in opdracht van het Ministerie van Economische zaken heeft verricht.

De informatie is zeer divers van aard en per thema terug te vinden. Thema’s zijn bijvoorbeeld innovatie, duurzaamheid, economisch resultaat en prijzen. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in indicatoren per sector.

Benchmarking

Binnen het thema ‘economisch resultaat’ zijn onderzoeksresultaten op meerdere indicatoren beschikbaar, zoals kosten, inkomen, liquiditeitspositie en  productieomstandigheden. Hieruit is dan weer eenvoudig af te leiden dat de kostenontwikkeling voor bijvoorbeeld boomkwekers ten opzichte van 2012 in 2013 stabiel was en het inkomen met 25% is gedaald. Voor de glastuinbouw blijken bijvoorbeeld de energiekosten een flinke stempel te drukken op de kostenstijgingen. Ook in deze sector daalt het inkomen ten opzichte van 2012, maar dit is wel beduidend hoger dan in 2010.

Met deze schat aan informatie bent u in staat de resultaten van uw eigen onderneming tegen de markt af te zetten. Ook andere sectoren worden uitgelicht.

Voedselprijzenmonitor

Op 8 maart jl. heeft Staatssecretaris Dijksma de voedselprijzenmonitor aan de Tweede Kamer gepresenteerd. Deze monitor is ontwikkeld door de Universiteit van Wageningen en geeft inzicht in de ontwikkeling van de prijzen door de voedselketen heen, op het niveau van het primaire agrarische bedrijf, de verwerking en de consument. De volgende ketens worden daarin onderscheiden: tarweproducten, aardappelproducten, zuivel, eieren, pluimvee, rundvlees en varkensvlees. Voor groente en fruit worden tot op heden alleen de consumentenprijzen weergegeven. De monitor wordt maandelijks bijgewerkt en tweemaandelijks van een toelichting voorzien.