Help! De debiteur woont in een Arabisch land

|
Auteur:
1 min
Zaken doen met de (meestal) rijke Arabische landen is niet weg te denken in de huidige tijd. Alles loopt op rolletjes totdat blijkt dat uw zakenpartner gevlogen is. Hij is onvindbaar, en/of hij blijkt niet in staat te zijn de facturen te betalen.

Vóór het sluiten van een zakelijke overeenkomst met partners in de Arabische wereld is het verstandig om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen over de persoon of het bedrijf. Een bezoek aan de Kamer van Koophandel aldaar is een eerste stap. U kunt zodoende controleren of alle gegevens correct zijn en aankaarten of uw zakenpartner wel of niet in staat van faillissement verkeert. Als u de taal niet spreekt is de aanwezigheid van een beëdigde tolk zeker geen overbodige luxe.

Om uw zaken veilig te stellen is een tweede stap samen met uw zakenpartner een schriftelijke overeenkomst aangaan bij een lokale notaris. Een soortgelijke overeenkomst is zeer gebruikelijk in bijvoorbeeld Algerije. Dit heeft ook een behoorlijk psychologische impact op uw zakenpartner, want hij verplicht zich o.a. de verschuldigde bedragen op tijd te betalen en dat hij te goeder trouw zal handelen. Als het later toch misgaat, weet hij zeker dat hij hard aangepakt zal worden met alle consequenties van dien. De deurwaarders in de Arabische landen zijn namelijk geen sympathieke wezens.

Kortom, als het onverhoopt toch misgegaan is en uw zakenpartner weigert te betalen of is onvindbaar, is een strategische aanpak van een ‘Arabisch’ sprekende advocaat die over een degelijke kennis beschikt van de procedure en de heersende mentaliteit aldaar, een vereiste zodat het innen van het verschuldigde bedrag geen duizend en één nachtmerries wordt.