Herziening ‘wanbetalingswet’ Spanje

|
Auteur:
1 min
Sinds december 2004 geldt in Spanje de zogeheten wanbetalingswet. Deze wet regelt zaken als betalingstermijnen, rente en buitengerechtelijke kosten, en gaat daarmee de strijd aan met wanbetalingen in handelsrelaties. De wet gaat uit van contractvrijheid tussen partijen, maar geeft de rechter wel de mogelijkheid om de afspraken tussen partijen te matigen na redelijkheid en billijkheid. In de jaren na de invoering van deze wet is er veel veranderd in de financiële wereld. Bovendien is Spanje ontzettend hard getroffen door de economische crisis. Via tal van maatregelen probeert de Spaanse overheid de gevolgen van de crisis het hoofd te bieden. Een ervan is de aanpassing van de wanbetalingswet.

Einde contractvrijheid bij betalingstermijnen

De herzieningswet, die sinds 6 juli 2010 van kracht is, maakte een eind aan de contractvrijheid. De betalingstermijnen van vorderingen liggen voortaan officieel vast en partijen kunnen hier dus niet meer van afwijken. Voor de particuliere sector geldt voortaan een betalingstermijn van 60 dagen, terwijl de publieke sector binnen 30 dagen moet betalen. Ter vergelijking: de particuliere sector betaalt in Spanje doorgaans na 101 dagen. De Spaanse overheid maakt het nog veel bonter: die betaalt facturen gemiddeld pas na 154 dagen. In de nieuwe wet staat bovendien dat de betalingstermijn ingaat op het moment dat de debiteur de goederen of diensten ontvangt.

Overgangsregeling

De overgang naar de nieuwe betalingstermijnen verloopt geleidelijk. Voor de particuliere sector geldt de volgende overgangsregeling: 85 dagen voor dit jaar, 75 in 2012 en 60 in 2013. De publieke sector moet dit jaar binnen 55 dagen betalen, in 2012 binnen 45 dagen en vanaf 2013 binnen 30 dagen. De overgangsregeling geldt niet voor vorderingen die betrekking hebben op verse of bederfelijke producten.

Effect

Hopelijk helpt de nieuwe wet de Spaanse economie uit het diepe dal. Maar of dit middel krachtig genoeg is om de lakse betalingsmoraal echt te verbeteren en de economie uit het slop te halen, weten we pas over een jaar, als de eerste rapportage over de resultaten van de wet verschijnt.