Hoe bewijst u in de Franse rechtbank dat u een onbetaalde factuur heeft?

|
Auteur:
2 min

In Frankrijk komt het vaak voor dat de persoonlijke relatie de basis is om zaken te gaan doen. Vaak worden er dan geen officiële contracten of ondertekende orders gebruikt. Mocht het dan onverhoopt toch misgaan, bijvoorbeeld omdat de facturen niet worden betaald, dan zijn er geen bewijzen van de afspraken tussen deze twee partijen.

Het ontbreken van bewijs betekent niet dat uw vordering niet bestaat of niet geldig is, maar het maakt het wel erg lastig om deze vordering te bewijzen. In het meest ongunstige geval ontkent uw klant simpelweg dat er een schuld is. U heeft dan geen andere optie dan naar de rechtbank te stappen als u uw openstaande factuur alsnog betaald wilt krijgen. Maar hoe kunt u dan bij de rechter bewijzen dat er sprake is van een openstaande factuur?

Bewijs in de Franse rechtbank

In Frankrijk staat de handelsrechtbank volledig los van de gewone civiele rechtbanken. De juryleden zijn professionals in plaats van beroepsrechters. U heeft niet per se een advocaat nodig om u te laten bijstaan. Bij deze handelsrechtbank kunt u bijna alles opvoeren als bewijs, zelfs mondelinge bewijzen.

Er zijn echter wel grenzen aan deze minimale bewijzen. Zo hebben we ervaren dat klanten van Bierens een Europese betalingsbevelprocedure in Frankrijk wilden starten. In dat geval hoeft alleen een kopie van de facturen worden verstrekt aan de rechtbank. De Franse rechters vonden dit bewijs echter toch onvoldoende. In dat geval is mijn advies om de situatie om te draaien: lever bewijs dat uw debiteur de vordering niet ontkent of betwist.

Over het algemeen zijn de Franse rechtbanken niet streng. Vaak is het voldoende om een POD of CMR samen met de factuur en een aanmaning aan te leveren, om zo te laten zien dat er sprake is van een openstaande vordering. Het gebruik van een POD of CMR is vaak niet eens noodzakelijk.

Een “Huissier de Justice” inschakelen

Een andere manier om zelf bewijs te creëren is door een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Wij kunnen een Franse deurwaarder vragen om een bezoek te brengen aan de debiteur. Deze deurwaarder kan een document opstellen dat in sommige gevallen kan bewijzen dat uw debiteur de schuld erkent.

Wanneer er echter sprake is van een betwiste vordering, dan dient u de zaak voor te bereiden met de benodigde documenten. Zo accepteert de Franse rechtbank tot op een bepaalde hoogte dat documenten vertaald zijn naar de Franse taal, maar het is beter om alle correspondentie in het Frans te voeren.

Erkenning van schulden

In Frankrijk is het erg belangrijk dat u gebruik maakt van aangetekende brieven. Als u dit niet doet, zijn uw aanmaningen geen geldig bewijs. Het kan echter ook voldoende zijn wanneer u mailcorrespondentie tussen u en uw klant laat zien. Een formeel contract is dan niet nodig. De mailwisseling kan voldoende zijn om de rechter ervan te overtuigen dat er sprake is van een onbetaalde factuur.

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Om uw algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn, dient ze te laten ondertekenen door de andere partij. In de praktijk worden ze echter pas echt toepassing als:

  • Als ze op de achterkant van een factuur staan, waar de debiteur op z’n minst een deel van heeft betaald.
  • De debiteur heeft de toepasselijkheid aanvaard bij het plaatsen van de bestelling.

Maar wat is nu de eenvoudigste manier om uw vordering te bewijzen? Zorg ervoor dat u contracten opstelt en deze beiden ondertekend. Dat is uiteindelijk nog altijd de meest eenvoudige manier om te laten zien welke afspraken er zijn gemaakt tussen twee partijen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u graag meer informatie over incasseren in Frankrijk? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help u graag verder.