Incassoregister de oplossing om malafide incassobureaus aan te pakken?

|
Auteur:
2 min
Enige tijd geleden schreef ik een artikel over de misstanden bij incassobureaus. Op 14 juli 2016 stonden de nieuwspagina’s er vol mee: Carola Schouten van de ChristenUnie en Keklik Yücil van de PvdA hebben een voorstel ingediend dat incassobureaus zich voortaan aan strengere regels moeten houden. Er bestaan namelijk veel malafide incassobureaus die op onfatsoenlijke wijze incasseren. Eerder al heb ik samen met andere spelers op de incassomarkt, met Carola Schouten en Keklik Yücel om de tafel gezeten om te praten over deze problematiek. Zij vinden nu dat er een verplicht incassoregister moet komen waar de betrouwbare incassobureaus bij aangesloten zijn. Een goed initiatief, maar met alleen een incassoregister zijn we er nog niet.

Alleen malafide incasso praktijken op de consumentenmarkt

Als we het hebben over malafide praktijken, geldt dit absoluut niet voor de gehele sector. Voor het incasseren van vorderingen zijn er drie soorten incassopartijen te onderscheiden: een incassobureau, een deurwaarder en een incassoadvocaat. Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders richten zich met name op de consumentenmarkt, incasso advocaten op de zakelijke incasso’s. Waar een gerechtsdeurwaarder is aangesloten bij de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders en een incasso advocaat verbonden is aan de Orde van Advocaten, is een incassobureau bij geen enkele beroepsorganisatie met strenge gedragsregels aangesloten. Iedereen kan een incassobureau beginnen, men hoeft zich nergens te verantwoorden. Om die reden zijn er ook zoveel malafide incassobureaus op de markt. Omdat incassobureaus zich richten op B2C incasso, doen de misstanden zich met name voor bij consumenten incasso’s. Bij zakelijke incasso’s speelt dit nauwelijks, een incassoadvocaat bijvoorbeeld moet zich namelijk te allen tijde kunnen verantwoorden bij de Orde van Advocaten.

Certificering voor betrouwbaarheid

Om het voor de klant duidelijk te maken welke incasso-organisatie een betrouwbare partij is, moet er een certificering komen. Hierbij is het belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een certificering en een keurmerk. Deze termen worden namelijk nogal eens door elkaar gebruikt. Een keurmerk suggereert dat een incasso-organisatie goede kwaliteit levert, terwijl de certificering alleen iets dient te zeggen over de betrouwbaarheid van een incasso-organisatie. Een bedrijf wat zich aan de regels houdt, is namelijk niet per definitie een bedrijf dat kwalitatief goed incasseert. Het is dus belangrijk om de juiste termen te gebruiken om verwarring te voorkomen. Een keurmerk om kwaliteit aan te geven is ook veel lastiger in te voeren, kwaliteit is moeilijk meetbaar. Daarbij vind ik dat er maar weinig partijen op de zakelijke incassomarkt actief zijn die een kwaliteitskeurmerk verdienen.

Onafhankelijke certificering

Op dit moment zijn er al initiatieven voor certificering van incassopartijen. Een groep incasso-organisaties hebben een eigen certificering opgezet. Hun advies aan de regering is om deze certificering over te nemen en te laten gelden voor alle incasso-organisaties. Het nadeel is echter dat deze vereniging geen onafhankelijke organisatie is. Het gaat om bedrijven die zelf actief zijn op de incassomarkt, en zelf beoordelen of ze een certificering verdienen. Een typisch geval van de slager keurt zijn eigen vlees. Mijn advies is dan ook dat de certificering door een onafhankelijke organisatie gedaan moet worden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Een andere goede manier om de betrouwbaarheid van een incasso-organisatie weer te geven, is om het MVO-beleid van een incassopartij te koppelen aan de certificering. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen zetten organisaties zich in voor een duurzame bedrijfsvoering, met respect voor de sociale en ecologische kant. Hoewel er niet een directe link is met een incasso-organisatie, zegt het wel iets over hoe een organisatie zijn bedrijfsvoering inricht. Een MVO-certificaat krijgt men niet zomaar, een bedrijf moet aan strenge eisen voldoen die vervolgens getoetst worden door een onafhankelijke instelling. De malafide incassobureaus zijn hier ongetwijfeld niet bezig, zij willen alleen snel geld verdienen. Een MVO-certificaat kan dus al een goede maatstaf zijn om te beoordelen of een incasso-partij betrouwbaar is.

Tot slot

Het voorstel van Carola Schouten en Keklik Yücel moet nu verder worden uitgewerkt. Carola Schouten heeft aan diverse betrokkenen gevraagd om mee te denken hoe er concreet invulling gegeven kan worden aan dit voorstel. Hierbij zal ik bovenstaande punten ook weer aanstippen. Ik hou de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten, uiteraard hou ik u graag op de hoogte.