Internationaal procederen voor rente en incassokosten

|
Auteur:
2 min

Wanneer u een incasso aan ons overdraagt, doen wij onze uiterste best om de openstaande factuur volledig te incasseren. Maar dat niet alleen, wij streven er ook naar om de rente en incassokosten volledig op uw debiteur te verhalen. Indien uw debiteur niet vrijwillig de rente en buitengerechtelijke incassokosten betaalt, gaan wij desnoods hiervoor naar de rechtbank, óók wanneer uw debiteur in het buitenland is gevestigd. Het mooie is dat dit u vaak helemaal niets hoeft te kosten.

Rente en incassokosten

Wanneer uw debiteur uw facturen niet voldoet, moet u extra inspanningen leveren om alsnog een betaling te ontvangen. De extra kosten die dit met zich meebrengt, kunnen in de meeste gevallen worden verhaald op de debiteur in de vorm van rente en incassokosten.

Het komt regelmatig voor dat een debiteur na enkele sommaties wél de hoofdsom betaalt, maar niet de rente en incassokosten. De debiteur lijkt erop te gokken dat onze klanten toch niet de moeite nemen om deze kosten betaald te krijgen en zeker niet om daarover te gaan procederen.

Zeker debiteuren die in het buitenland zijn gevestigd, wanen zich ‘veilig’. Ons kantoor vindt dit niet rechtvaardig, wij zijn van mening dat ook deze kosten op de debiteur moet worden verhaald, ongeacht waar deze debiteur zich bevindt. Wij procederen dan ook regelmatig om de rente en incassokosten te incasseren, óók wanneer het een buitenlandse debiteur betreft.

Casus rente en incassokosten internationaal

Veel van onze klanten doen zaken met buitenlandse partijen. Zo ook een Nederlandse klant die een overeenkomst heeft gesloten met een Italiaanse partij. Op basis van deze overeenkomst heeft de Nederlandse onderneming kleding geleverd in de modestad van Italië. Na de levering werden de facturen niet betaald, waarna de Italiaanse incassozaak aan ons kantoor werd overgedragen. Na meerdere schriftelijke én telefonische sommaties werd de hoofdsom dan eindelijk door de Italiaanse debiteur voldaan. De rente en incassokosten werden ondanks ons aandringen en onze onderbouwing niet betaald.

Forumkeuze: procederen in Nederland en naar Nederlands recht

We besloten daarom om een gerechtelijke procedure te starten om de rente en incassokosten alsnog betaald te krijgen. Hiervoor hoefden we niet eens naar de Italiaanse rechtbank: onze klant had in haar algemene voorwaarden een forumkeuze opgenomen waarin de Nederlandse rechter bevoegd was verklaard. Daarnaast was op grond van de algemene voorwaarden Nederlands recht op de overeenkomst van toepassing. Namens mijn klant heb ik de debiteur daarom in Italië opgeroepen om voor de Nederlandse rechter te verschijnen. Nadat de dagvaarding in Italië was betekend, heeft de debiteur alsnog de rente en de incassokosten betaald. De Italiaanse debiteur zat niet te wachten op een gerechtelijke procedure in Nederland, met alle kosten die hierbij komen kijken.

Dit zien we overigens regelmatig in onze praktijk: debiteuren verwachten dat ze er mee wegkomen, maar zodra er een procedure tegen ze wordt gestart, wordt er direct betaald.

Rente en incassokosten voor rekening van debiteur

Rechtvaardigheid voor de crediteur betekent volgens ons kantoor dat bijkomende kosten volledig op uw debiteur moeten worden verhaald. Het feit dat een debiteur facturen onbetaald laat, mag geen kostenpost voor de crediteur zijn. Hij is tenslotte zijn afspraken wel nagekomen.

Wij zijn pas tevreden wanneer zowel de hoofdsom, als de rente en incassokosten worden geïncasseerd en wij zullen er dus ook alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen, óók bij internationale incasso’s.

Meer informatie over onze werkwijze

Wilt u meer weten over onze werkwijze bij incassozaken? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.