Is de plicht om op tijd een klacht in te dienen een wassen neus?

|
Auteur:
1 min

Waarschijnlijk heeft u al eens meegemaakt dat u uw diensten hebt verleend of goederen heeft geleverd en dat u de factuur heeft verzonden, maar dat u van uw klant niets hoort. Helaas wordt er ook niet betaald, dus u draagt uw vordering over om buitengerechtelijk te incasseren. Het komt regelmatig voor dat de klant dan ineens zegt dat er allerlei dingen fout zijn gegaan, en dat hij om die reden niet wil betalen. Eerder heeft hij daarover nooit iets gezegd, dus het komt voor u als een verrassing. Maar kan dat zomaar, op een later tijdstip ineens klagen?

Klachtplicht

Volgens de wet moet uw klant binnen “bekwame tijd” nadat hij de fout heeft ontdekt, daarover klagen. De gedachte hiervan is dat u in de gelegenheid moet worden gesteld om een eventuele fout te herstellen. U moet een tweede kans krijgen. Als uw klant daarbij te lang niets doet, en dus stilzit, dan wordt die mogelijkheid beperkt en wordt u benadeeld. De klachtplicht is dus bedoeld ter bescherming van de verkoper. Wanneer er niet op tijd wordt geklaagd, kan uw klant geen beroep meer doen op de gemaakte fout of gebrekkig geleverde zaak. Maar wat is dan een zogenoemde bekwame tijd?

Klachttermijn bedrijven

Over het algemeen wordt een klacht binnen twee tot drie maanden nog tijdig geacht. Als uw klant (in dit geval de schuldenaar) langer stilzit, loopt hij het risico dat hij zijn rechten verspeelt. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt wanneer de schuldenaar enige tijd nodig heeft om een onderzoek in te stellen naar de aard en omvang van de mogelijke fout of gebrek. Naast de wettelijke klachttermijn kan er ook een concrete klachttermijn worden opgenomen in de algemene voorwaarden.

Beroep op klachtplicht

Het komt regelmatig voor dat een schuldeiser naar de rechter stapt om een onbetaalde factuur betaald te krijgen, en dat de andere partij dan pas aangeeft een klacht te hebben. Volgens de (afgesproken) klachttermijn is het dan vaak te laat, waardoor het recht om te klagen eigenlijk is verspeeld. Om te beoordelen of er daadwerkelijk te laat is geklaagd, kijkt de rechter of de schuldeiser enig nadeel heeft geleden door het late tijdstip waarop de schuldenaar heeft geklaagd. Hoeveel tijd zit er tussen het bekend worden van de fout of het gebrek en het moment dat er daadwerkelijk wordt geklaagd? Dit vormt een belangrijke factor, maar is niet altijd doorslaggevend. Alle omstandigheden worden hierbij namelijk meegewogen.

In de praktijk zie ik dat niet snel wordt aangenomen dat de schuldeiser daadwerkelijk is benadeeld door de late klacht. Een beroep op de klachtplicht wordt slechts zelden gehonoreerd. De rechter neemt in dat geval het verweer van de andere partij gewoon mee in de procedure, ondanks dat de klachttermijn eigenlijk is verstreken. Het is hoe dan ook altijd raadzaam om tijdig, schriftelijk en gemotiveerd te protesteren bij gebreken. Dan weten beide partijen waar ze aan toe zijn.