Italiaanse jurisprudentie rond plaats van levering

|
Auteur:
2 min
Als u zaken met Italië doet, zorg dan dat de bevoegdheid van de rechter in het geval van geschillen in de overeenkomst is vastgelegd. Indien u geen schriftelijke overeenkomst met de wederpartij hebt gesloten en het zo is dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is, dan is het niet meer aan u om te bepalen welke rechter uw zaak zal beoordelen.

Derhalve is het van belang dat u niet alleen de Europese wetgeving kent, maar ook op de hoogte bent van de meest recente Europese en Italiaanse jurisprudentie, om uw zaken goed onder controle te hebben en houden.

Plaats van levering

De Italiaanse Hoge Raad heeft sinds 2009 de interpretatie van het Hof van Justitie van de Europese Unie gevolgd met betrekking tot de plaats van levering: bij gebrek aan afspraken tussen de partijen dient in het uiteindelijke land van levering geprocedeerd te worden.

Criterium van voorspelbaarheid

In de zaak Car Trim oordeelde het Hof van Justitie op basis van de interpretatie van artikel 5.1.b van de Verordening Brussel I, dat bij het ontbreken van een afspraak over de levering, de plaats van levering moet worden beschouwd als de plaats van definitieve bestemming van de goederen.

In het geval van goederenvervoer van de ene naar de andere lidstaat, oordeelde het Hof van Justitie dat de plaats van levering de plaats is van ‘de fysieke overdracht van de goederen aan de koper’. Dit is dus de plaats waar de koper volgens het contract de controle over de goederen krijgt of had moeten krijgen. Deze interpretatie is volgens het Hof het meest in overeenstemming met de oorsprong, de doelstellingen en de systematiek van Verordening Brussel I, omdat deze voldoet aan het criterium van voorspelbaarheid en nabijheid. Dit betekent dat de partijen, zowel debiteur als crediteur, de bevoegdheid van de rechter kunnen voorspellen en daarmee dus ook de locatie waar geprocedeerd moet worden.

Italiaanse interpretatie

Zoals verwacht gaf de Italiaanse jurisprudentie snel gehoor aan het arrest van het Hof van Justitie. De interpretatie van de plaats van aflevering is door de Italiaanse Hoge Raad, Corte Suprema di Cassazione, in een beschikking (Ordinanza n. 21191 d.d. 5 oktober 2009), volledig overgenomen. De Italiaanse Hoge Raad heeft zijn vroegere interpretatie vernieuwd en daarmee verklaard dat de rechter van de plaats van de uiteindelijke bestemming van de goederen over alle contractuele geschillen bevoegd is. Dus ook over de geschillen die over betaling van de goederen gaan. Naderhand is deze beschikking van de Italiaanse Hoge Raad in die richting gevolgd bij vonnis n. 464 van 6 juni 2011 van de Rechtbank in Novara. Hiermee is duidelijk geworden dat de Europese jurisprudentie dus ook in Italië wordt toegepast.

Conclusie

Wees u ervan bewust dat indien niet is vastgelegd in overeenkomsten, dat in dat geval de rechter van de plaats van levering van het goed bevoegd over een geschil te beslissen. Procederen bij de verkeerde rechter leidt tot verwerping van uw zaak.
Voor alle landen kunt u het echter ook zodanig regelen dat u in Nederland kunt procederen, dus ook tegen een Italiaanse debiteur. Indien u hierover vragen heeft dan zijn wij u daarbij graag van dienst.