Kan uw klant de online koopovereenkomst ontbinden?

|
Auteur:
1 min
Overeenkomsten komen tot stand op basis van aanbod en aanvaarding. In de meeste gevallen gelden geen specifieke eisen. Ook een elektronisch contract komt tot stand op basis van aanbod en aanvaarding. Toch gelden er bij digitale contracten wel specifieke informatieplichten. Schending van de informatieplicht kan leiden tot een boete of zelfs ontbinding van de overeenkomst. Daarbij is er nog wel een onderscheid tussen overeenkomsten die via mail tot stand komen en overeenkomsten die via een website tot stand komen. In het laatste geval zijn de informatieplichten strenger.

Boete

Voor alle vormen van verkoop geldt een dwingende informatieplicht. Zo bent u verplicht om de volgende gegevens permanent toegankelijk te maken:

 • Identiteit en adres van de vestiging
 • Contactgegevens, inclusief e-mailadres
 • KvK nummer
 • btw nummer
 • Eventuele vergunningen
 • Eenduidige vermelding van prijs, belasting en leveringskosten
 • Als niet aan deze informatieplicht wordt voldaan, kan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hiervoor een boete opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot forse bedragen.

Ontbinding overeenkomst

Voor alle vormen van elektronische verkoop (per mail en via een website) geldt: voor of bij het sluiten van de overeenkomst moeten de voorwaarden van de overeenkomst, niet zijnde de algemene voorwaarden, zo aan de koper ter beschikking worden gesteld dat de koper deze kan opslaan en op een later moment nog kan raadplegen. Als deze voorwaarden (nog) niet zijn verstrekt, kan de koper de koopovereenkomst ontbinden. Als de koop via de website loopt, gelden er nog extra eisen. Deze zetten we hieronder kort uiteen

 • De verkoper moet de klanten tonen welke stappen doorlopen moeten worden
 • Klanten moeten de kans krijgen om fouten te herstellen
 • Eventuele andere talen waarin besteld kan worden, moeten door de verkoper vermeld worden
 • De klant moet geïnformeerd worden over de (on)mogelijkheid om digitaal te archiveren
 • Als digitaal gearchiveerd kan worden, moet aangegeven worden hoe dit kan worden geraadpleegd;
 • Na bestelling moet de verkoper een ontvangstbevestiging sturen

Worden deze eisen niet nagekomen, dan kan dit leiden tot aantasting van de contractuele relatie in de vorm van vernietiging of ontbinding van de koopovereenkomst.

Remedie

De informatieplicht bij digitaal contracteren is wettelijk vastgelegd en dient dan ook zorgvuldig nageleefd te worden om boetes te voorkomen. De additionele eisen die aan overeenkomsten via websites worden gesteld, welke grond kunnen zijn voor ontbinding van de overeenkomst, kunnen echter wel omzeild worden. In de algemene voorwaarden kan, uitsluitend bij business-to-business overeenkomsten, de informatieplicht worden uitgesloten. Wilt u meer weten over hoe u deze informatieplicht uitsluit of wilt u weten of uw online koopovereenkomsten aan de informatieplicht voldoen? Onze advocaten staan voor u klaar met advies op maat. Neem vrijblijvend contact met ons op.