Klantenpanel 2014: blijf doorontwikkelen!

|
Auteur:
3 min
Uw mening als klant wordt door Bierens enorm gewaardeerd. Daarom voeren wij elk jaar een onderzoek uit onder onze klanten, het ene jaar een digitale enquête en het andere jaar een fysiek klantenpanel. Door uw mening kenbaar te maken geeft u richting aan de ontwikkeling van onze dienstverlening en de prioriteiten die daarbij horen. Op 23 april jl. vormde Het Noordbrabants Museum de setting voor ons klantenpanel. Deze prachtige, creatieve en inspirerende omgeving was het toneel van een  goed gesprek tussen Bierens en haar relaties. Ook ditmaal voorzagen de klanten ons van waardevolle feedback. Graag delen wij in deze nieuwsflits de belangrijkste bevindingen van dit klantenpanel met u!

Aanpak

In een incassozaak bepalen we samen met de klant de aanpak, communicatie en het te volgen traject. Van een incasso-intermediair wordt verwacht dat er snel en correct wordt geïncasseerd, waarbij waar mogelijk de commerciële relatie met de debiteur wordt behouden. Bierens moet wat het klantenpanel betreft hard op de boodschap zijn maar zacht op de man. Leer de klant en de debiteur kennen en pas de werkwijze hierop aan, zodat het hoogst haalbare resultaat wordt bereikt. Het panel verwacht hierin veel initiatief en advies van Bierens.

Kennis delen

Onze seminars en workshops worden als zinvol ervaren. Zij hebben ook grote waarde bij het opvoeden van het verkoopteam, bijvoorbeeld waar het gaat om het checken van de kredietwaardigheid van een potentiële klant en het vervolgens op juiste wijze contracteren met een klant. Het behoud van de relatie met de debiteur door middel van juiste communicatie, is een onderwerp dat het klantenpanel graag nog eens uitgediept ziet in een kennissessie. Ook is er een wens om ervaringen uit te wisselen met andere klanten in een specifieke branche, bijvoorbeeld in de vorm van een branchegericht klantenpanel.
We hebben in het klantenpanel al kunnen melden dat we inmiddels brancheteams hebben binnen ons kantoor, zodat we kennis en ervaring binnen een branche beter borgen en ontwikkelen. Onze klanten zullen hier zondermeer van gaan profiteren. Deze teams zullen zich de komende maand met branchespecifieke nieuwsbrieven aan de klanten presenteren. Ook zullen we invulling gaan geven aan branchemeetings waarbij branchegenoten, gefaciliteerd door Bierens, ervaringen kunnen gaan uitwisselen.

Advies

Dat wij naast het behandelen van uw incassozaken ook juridisch advies kunnen geven op allerlei rechtsgebieden, is iets wat nog niet bij iedereen bekend is. Zo adviseert Bierens klanten op het gebied van het bouwrecht,transportrecht, insolventie- of contractenrecht, maar bijvoorbeeld ook over het verwerven van zekerheden bij uw klant. Specialisatie wordt in de toekomst steeds belangrijker. We moeten volgens het klantenpanel deze dienstverlening dan ook verder blijven ontwikkelen en onder de aandacht brengen bij onze klanten. Zeker de klanten die al wel ervaring hebben met de adviespraktijk van Bierens zijn zeer tevreden over de prijs – kwaliteitverhouding.

Digitale dienstverlening

Nieuwe klanten dragen de eerste  zaken over via onze website. Bestaande klanten krijgen toegang tot onze webportal. Sinds de overgang op een nieuw systeem in 2013 is – na wat kinderziektes – onze webportal flink verbeterd. Dit wordt ook door het klantenpanel onderkend. Met name de 24/7 beschikbaarheid en het mee kunnen kijken in een zaak op detailniveau zijn gewaardeerde tools. We ontwikkelen de webportal nog steeds door, onder andere op basis van de feedback die wij van gebruikers krijgen.
Ontwikkeling blijft voor Bierens een punt van aandacht omdat de ontwikkelingen bij klanten ook niet stil staan. Zo kijken we momenteel naar het toevoegen van een tool om meer rapportages  aan klanten ter beschikking te kunnen stellen en de mogelijkheid voor klanten om een alert per e-mail of sms te ontvangen bij een nieuwe ontwikkeling in een zaak. Het klantenpanel geeft echter duidelijk aan dat de webportal het persoonlijk contact nimmer kan vervangen. Een tip van het panel is dan ook om in ieder geval één keer per jaar langs te gaan bij de klant om persoonlijk bij te praten.

Tariefstelling

Het klantenpanel geeft aan dat het prettig is om een indicatie te krijgen van de te verwachten kosten. Dat procedures door ons kantoor meestal tegen een vaste prijs worden aangeboden is dan ook een goede ontwikkeling.  Bierens begrijpt deze behoefte van haar klanten en we willen dan ook  toe naar fixed price pakketten voor al onze dienstverlening.
Een vraagstuk blijft hoe rechtvaardigheid voor de crediteur te kunnen bieden bij kleine vorderingen? Vaak wegen immers de kosten niet op tegen de baten. Ook voor de crediteur zelf niet. Hiervoor gaan we diverse oplossingen onderzoeken. Gedacht kan worden aan een abonnementstructuur, laag instaptarief in combinatie met resultaatafhankelijk declareren voor niet betwiste lage vorderingen of een packagedeal voor dagvaardingen die uiteindelijk gevolgd worden door een faillissementsaanvraag.

Kortom, de klanten hebben ons weer genoeg stof tot nadenken meegegeven! Wij danken in deze nieuwsflits alle aanwezigen nogmaals hartelijk voor hun deelname aan ons klantenpanel.

Herkent u zich in bovenstaande punten? Of heeft u ideeën die ons verder kunnen helpen? Uw opmerkingen en tips zijn altijd welkom. Neem hiervoor contact met op met uw zaaksbehandelaar via +31 (0)413 31 17 77 of info@bierensgroup.com.