Kostenbesparende oplossing bij Franse wanbetalers

|
Auteur:
1 min
Als internationale ondernemer doet u regelmatig zaken in Europa, waaronder in Frankrijk. Onlangs heeft u producten geleverd aan een Franse klant. Conform afspraak heeft u kort hierna de factuur van €3000,- gestuurd. De Franse klant gaf aan tevreden te zijn over de geleverde producten, maar de betaling van de factuur blijft echter uit. Ook nadat de betalingstermijn is verstreken. Wanneer u contact opneemt met deze Franse debiteur, geeft hij aan niet in staat te zijn om de factuur direct te betalen. De Franse debiteur wil het bedrag in zes maandelijkse termijnen voldoen. Wat kunt u als ondernemer in een dergelijk geval het beste doen? Akkoord gaan met de eisen van de Franse debiteur en hem vertrouwen op zijn woord?

Sinds kort bestaat er de mogelijkheid om in situaties als deze een extra garantie te verkrijgen om de vordering te kunnen incasseren. In maart 2016 is er een nieuwe Franse wet van kracht, waarbij een “gerechtelijke” procedure gestart kan worden zonder dat men hiervoor naar de rechtbank hoeft. Dit geldt voor onbetwiste zaken met een hoofdsom lager dan €4000,-. Bij deze procedure wordt een deurwaarder ingeschakeld die het vonnis uitspreekt. Middels bijstand van de deurwaarder kan een crediteur afspraken maken met zijn debiteur, bijvoorbeeld door een betalingsplan op te stellen. Dit biedt dan een extra garantie voor de crediteur. Wanneer de debiteur dan nog steeds niet betaalt, is er namelijk al een vonnis om ervoor te zorgen dat de debiteur alsnog tot betaling overgaat.

“Er zitten echter wel enkele nadelen aan deze procedure” aldus onze Franse advocaat Anne-Isabelle Cador, waardoor zij verwacht dat de procedure niet vaak uitgevoerd zal worden. “De deurwaarder die bij deze procedure ingeschakeld wordt en het vonnis opstelt, mag het vonnis uiteindelijk niet uitvoeren wanneer er alsnog niet wordt betaald. In dat geval moet er weer een andere deurwaarder ingeschakeld worden om ervoor te zorgen dat de debiteur het betalingsplan alsnog naleeft”. Daarnaast kan de procedure geen doorgang vinden wanneer de debiteur niet reageert, wat helaas nog vaak het geval is bij Franse wanbetalers.

Desondanks is mevrouw Cador van mening dat deze nieuwe procedure in sommige situaties van toegevoegde waarde kan zijn. Voor onbetwiste zaken waarin de debiteur niet direct tot betaling kan overgaan, biedt deze procedure de mogelijkheid om een betalingsplan op te stellen. Deze procedure leent zich dan uitstekend om enige vorm van garantie te bieden aan de schuldeiser. Indien de debiteur het afgesproken betalingsplan alsnog niet nakomt, kan men alsnog direct het vonnis uit laten voeren. Hiervoor hoeft de crediteur niet meer eerst naar de rechtbank, wat leidt tot een kostenbesparing bij het incasseren van de vordering.

Heeft u een vraag over dit onderwerp of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact op met Bierens Incasso Advocaten. De Franssprekende advocaten bij Bierens voorzien u graag van advies over de juiste procedure voor uw zaak.