Laat u niet voor de gek houden, voorkom onterechte disputen!

|
Auteur:
1 min
De kredietcrisis beïnvloedt ons allemaal. Is het niet in financiële zin, dan wel gevoelsmatig. En behalve het gemoed lijdt ook het geduld eronder. Crediteuren geven hun vorderingen sneller uit handen, vooral als het gaat om grote bedragen. Slim, want hoe eerder u actie onderneemt, hoe kleiner de kans dat u achter het net vist.Tegelijkertijd merken we echter dat het aantal betwiste vorderingen in de afgelopen zes maanden enorm is gestegen. Met 100% om precies te zijn. Vaak zijn die disputen onterecht. Debiteuren komen niet graag uit voor hun liquiditeitsproblemen en besluiten daarom vorderingen simpelweg te betwisten. Toch kunt u hier als leverancier iets tegen doen.

Nieuwe trend

Crediteuren dragen hun vorderingen sneller over, waardoor de incasso vlotter verloopt en wij een nog hoger resultaat kunnen behalen. Dit effect wordt echter deels tenietgedaan door de stijging van het aantal faillissementen. Een ander aspect dat de doorloopsnelheid negatief beïnvloedt, is de toename van het aantal betwiste vorderingen, oftewel disputen. Deze tendens was de afgelopen jaren al goed merkbaar, maar nu worden vorderingen echt te pas en te onpas betwist. De reden is duidelijk: door de kredietcrisis kampen steeds meer bedrijven met liquiditeitsproblemen. Zij zullen zich hier niet snel over uitlaten, want dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor de houding van leveranciers en banken. Het betwisten van een vordering is dan de eenvoudigste oplossing, ook al is er feitelijk niets met die vordering aan de hand.

Betalingsvoorstel op papier

Er is echter een manier om een onterecht dispuut te voorkomen op het moment dat uw debiteur niet op tijd betaalt. Vraag deze namelijk om een betalingsvoorstel op papier te zetten. Wijs een telefonisch betalingsvoorstel niet op voorhand af, ook al is het nog zo slecht, maar laat de debiteur het op papier zetten. Daarmee erkent hij de vordering, waardoor deze niet meer betwist kan worden. Draag de incasso vervolgens op tijd over. Het lijkt preken voor eigen parochie, maar dit is het beste en meest integere advies dat we kunnen geven. Als er íets is wat we hebben geleerd van de kredietcrisis, dan is het wel dat het op tijd uit handen geven van een vordering de kansen op een geslaagde incasso aanzienlijk vergroot.