Miljoenennota 2016: Wat betekent dit voor u?

|
Auteur:
2 min
Miljoenennota 2016: Wat betekent dit voor u?

De vier hoofdthema's uit de troonrede, namelijk economisch herstel, het creëren van werkgelegenheid, goede uitvoering van ingezette hervormingen en het waarborgen van internationale stabiliteit, hebben ook implicaties voor het debiteurenbeheer. Gematigd optimisme in de troonrede en de miljoenennota biedt verdere houvast voor herstel van vertrouwen in de Nederlandse economie. In onze analyse van de miljoenennota hebben we voor u de belangrijkste punten verklaard. 

Vroegcyclische sectoren als uitzendwerk, technologie en grondstoffen hebben de eerste positieve effecten van een herstellende Nederlandse economie al mogen ervaren. De juliprognoses van het Centraal Planbureau (CPB) beramen een verwachte economische groei van respectievelijk 2,0% en 2,1% in 2015 en 2016. De miljoenennota schroeft de prognose nog verder op en spreekt van 2.4% groei in 2016. Daarmee lijkt de hoop wedergekeerd dat toekomstige generaties het weer beter gaan krijgen dan de vorige.

Wel overheerst terughoudendheid in de boodschap die het kabinet overdraagt, zoals ook Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem onderstreept. “Het gaat beter met de Nederlandse economie, maar niet beter dan verwacht.” In de miljoenennota komen initiatieven naar voren die de toename van banen stimuleren. Hoognodig, want de werkloosheidcijfers in 2008 (7,2%) zijn maar beperkt afgenomen in 2015 (6,7%).

De miljoenennota

De gevolgen voor de economie zullen mogelijk snel voelbaar zijn voor creditmanagers en debiteurenbeheerders. Wij bieden een opsomming van een aantal maatregelen die naar verwachting  een structurele impact hebben op de koopkracht en werkgelegenheid in Nederland.

Structurele maatregelen ter bevordering koopkracht:

 • Belastingtarieven worden aangepast. Dit betekent een tariefverlaging van 2% voor de tweede en derde schijf en een verlenging van de derde belastingschijf;
 • Arbeidskorting wordt verhoogd;
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd;
 • Ouderenkorting wordt eenmalig verhoogd met 142 euro;
 • Het kindgebonden budget wordt geïntensiveerd (2e kind: +33 euro, 3e kind: +100 euro, 4e kind e.v.: +177 euro)
 • De belastingvrije voet op spaargeld wordt verhoogd.

Directe en indirecte investeringen in werkgelegenheid:

 • Lastenverlichting op arbeid van 5 miljard euro. Maatregelen om werkgevers meer lucht te geven;
 • De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen worden verlaagd.  Werkgevers profiteren en worden gestimuleerd werknemers in dienst te nemen;
 • Ouders met jongere kinderen sneller aan het werk krijgen door de inkomensafhankelijke combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag;
 • Meer ondersteuning voor start-ups en MKB. Vanaf 2017 stelt het kabinet 50 miljoen euro extra beschikbaar;
 • Er gaat meer geld naar defensie en de zorg.

Implicaties voor debiteurenbeheer

De gevolgen van de crisis in 2008 hebben ertoe geleid dat het DSO-beleid (Days Sales Outstanding) is aangescherpt. De gematigde boodschap van het kabinet impliceert dat het nog te vroeg is voor een soepeler DSO-beleid. Het herstel in de economie is hiervoor nog te broos.

Vanuit Den Haag probeert het kabinet de handel verder te stimuleren. Als de maatregelen effect hebben, kunnen creditmanagers en debiteurenbeheerders in diverse sectoren een toename in transacties verwachten. Uiteraard zijn hierbij de vroegcyclische sectoren nog eerst aan de beurt, maar de resultaten van genoteerde Nederlandse ondernemingen tonen dat latercyclische ondernemingen ook verbeterde resultaten zien. Bovendien keert de grotere orderportefeuille van vóór 2008 wellicht terug.

Wilt u advies over hoe u uw debiteurenbeheer tijdig volledig op orde krijgt voor een toename in zowel nationale als internationale incasso’s? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.