Misbruik van het identiteitsverschil

|
Auteur:
1 min
Elke crediteur maakt het wel eens mee: een debiteur die zegt niet de debiteur te zijn, waarbij hij verwijst naar een andere insolvente of nog niet bestaande vennootschap. Debiteuren maken nogal eens gebruik (of eigenlijk misbruik) van de onduidelijkheid met wie er nu zaken is gedaan.

Dat mag niet zomaar. Er zijn situaties waarbij niet wordt getolereerd dat de debiteur zich zo schuil blijft houden achter twee of meerdere vennootschappen, die maar moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Praktijkvoorbeeld

Zeer recentelijk heeft de Rechtbank Rotterdam dit nog eens aangetoond bij een vonnis van 3 september 2013. In deze zaak was de gedaagde (indirect) bestuurder van een tweetal ondernemingen, genaamd ‘Teamsoft Holding’ en ‘Teamsoft Webdienst’. De overeenkomst met de eiser was gesloten met Teamsoft. Teamsoft kwam echter niet als handelsnaam voor bij de Kamer van Koophandel. De bestuurder van de twee ondernemingen gaf geen openheid van zaken. Hij nam steeds verschillende standpunten in over de vraag wie aan zijn zijde de contractspartij was.

De rechtbank oordeelde dat de gedaagde hiermee misbruik maakte van het identiteitsverschil van de ondernemingen die hij bestuurde. Hij mocht daarom worden ‘vereenzelvigd’ met de onderneming die ook de contractspartij was van de eiser, in dit geval Teamsoft. Hij  werd (persoonlijk) aansprakelijk geacht voor de vordering (de uitstaande facturen).

Naast de gedaagde waren ook Teamsoft Holding en Teamsoft Webdienst aansprakelijk voor de betaling van de vordering. De eiser mocht vanwege het gebruik van de naam Teamsoft aannemen dat de gedaagde handelde namens beide ondernemingen.

Een goede voorbereiding is het halve werk

De debiteur is in dit vonnis uiteindelijk goed terecht gewezen. Houd er echter rekening mee dat elke zaak anders is. De vraag of er sprake is van misbruik van identiteitsverschil en vereenzelviging hangt erg af van de specifieke omstandigheden van een situatie. Het is daarom altijd van belang goed na te gaan met wie u zaken doet en van tevoren bij de Kamer van Koophandel te controleren met welke onderneming u contracteert.

Ontstaat er onverhoopt onduidelijkheid over de partij met wie u zaken heeft gedaan? Trek dan tijdig aan de bel! De debiteur mag geen misbruik maken van de situatie.