Modelcontract ook voor (zakelijke) kleinverbruikers

|
Auteur:
2 min.
Conform artikel 95na lid 1 van de Elektriciteitswet en artikel 52ca lid 1 van de Gaswet zijn leveranciers verplicht om aan kleinverbruikers, naast eventuele andere vrije contractvormen, levering volgens een modelcontract aan te bieden. In dat kader heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) op 3 april 2012 een modelcontract vastgesteld voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers dat is ontwikkeld door de branchevereniging Energie Nederland.

Zakelijke kleinverbruikers

Belangrijk om te weten is dat de verplichting tot het aanbieden van het modelcontract niet alleen voor consumenten, maar ook voor zakelijke kleinverbruikers geldt.

Doel

Het voornaamste doel van het modelcontract is om kleinverbruikers in de gelegenheid te stellen aanbiedingen van leveranciers met dezelfde contractvorm eenvoudig te vergelijken. De contractvoorwaarden van het modelcontract zijn bij alle leveranciers gelijk, alleen de prijs kan variëren.

Inhoud

Het vastgestelde modelcontract gaat uit van een leveringsovereenkomst voor onbepaalde tijd tegen een variabele prijs. Voor kleinverbruikers is het vaak lastig om de variabele tarieven van de verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken. Daarom is bepaald dat de tarieven voor het modelcontract nog slechts twee keer per jaar mogen worden gewijzigd, te weten op 1 januari en 1 juli. Eventuele prijswijzigingen moeten bovendien minimaal één week van tevoren aan de kleinverbruiker kenbaar worden gemaakt.

Daarnaast is bepaald dat het contract altijd kosteloos kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 30 dagen.

Met ingang van 1 juli 2012 wordt het modelcontract ingevoerd voor alle leveranciers. Het modelcontract bestaat uit vijf onderdelen die in één standaardpakket aan de kleinverbruiker moeten worden aangeboden:

  • Bevestigingsbrief
  • Modelcontractvoorwaarden
  • Algemene voorwaarden (volgens model van Energie Nederland)
  • Tarievenblad
  • Kwaliteitscriteria

Gelukkig blijven andere contractvormen naast het door de NMa vastgestelde modelcontract gewoon bestaan, zoals in artikel 95na Elektriciteitswet en artikel 52ca Gaswet is bepaald. Als leverancier heeft u wel de verplichting om een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen een variabele prijs op basis van dit modelcontract aan te bieden aan kleinverbruikers.

Via deze link vindt u de volledige tekst van het besluit modelcontract