Nederlandse economie: van krimp naar groei

|
Auteur:
1 min
Door: Nico Klene, Senior Economist ABN AMRO Bank N.V.

De Nederlandse economie draait niet lekker. Gemiddeld was de groei vorig jaar nog 1,2%, maar er was een groot verschil tussen het begin van het jaar en het eind. De economie is in de loop van het jaar sterk afgekoeld en in een recessie beland.

Waardoor is de economie afgekoeld? De uitvoer (de kurk waar de economie op drijft) is in de loop van het jaar nauwelijks toegenomen. Dit komt op het conto van onze afzetmarkten. Bijna 60% van onze goederenuitvoer blijft in de eurozone. De invoer van de eurozone is echter hard teruggevallen. We zien hier de gevolgen van diverse groeivertragende factoren. Denk aan de begin vorig jaar hoge olieprijzen, bezuinigingen door overheden en de grote onrust als gevolg van de staatsschuldencrisis in de eurozone. Vooral die laatste factor heeft het vertrouwen van consument en producent in de economie in de tweede helft van vorig jaar stevig gedrukt.

Opmerkelijk is de negatieve ontwikkeling van de particuliere consumptieve bestedingen. Deze zijn stevig afgenomen. Vooral hier steekt Nederland negatief af bij de eurozone. Oorzaken? Ten eerste de koopkrachtdaling. Daarnaast lieten de huizenprijzen en de aandelenkoersen een (verdere) daling zien. Er was dus sprake van vermogensverlies. Ook het sterk gedaalde vertrouwen van de consument speelde een rol. De schuldencrisis, de discussie over de hypotheekrenteaftrek, de onzekerheid over de hoogte van de toekomstige pensioenen, de plotselinge sterke stijging van de werkloosheid… Het was teveel ‘van het goede’ voor de consument. Geen wonder dat zijn bestedingsbereidheid slonk. Naast internationale invloeden zijn er dus diverse factoren van Nederlandse makelij die een verklaring bieden voor het tegenvallende beeld van de consumptie.

De vraag is nu echter: hoe gaat het met de economie verder? Zitten we nog steeds in een recessie? Krabbelen we al weer op? Daarover later meer tijdens het congres…