Nieuwe EU betalingsbevelprocedure vereist specialistische kennis

|
Auteur:
1 min
In de incassowereld is een snelle en goedkope incassoprocedure gewenst. Voor onbetwiste vorderingen kan men daarom in veel landen gebruikmaken van betalingsbevelprocedures. In sommige landen is er voor deze procedure geen maximum verbonden aan de hoogte van de vordering. Met de betalingsbevelprocedure kan men de executoriale titel verkrijgen, die in de meeste landen vereist is voor beslaglegging of het aanvragen van het faillissement. Helaas zijn deze procedures binnen de EU-lidstaten verschillend geregeld of soms zelfs helemaal niet.

Gelukkig komt daar aan het eind van dit jaar verandering in. Want op 12 december a.s. gaat eindelijk één Europese betalingsbevelprocedure voor grensoverschrijdende onbetwiste vorderingen van kracht. Deze nieuwe regelgeving geldt voor de hele EU, met uitzondering van Denemarken. De procedure wordt door middel van een standaardformulier ingeleid, gevolgd door een betalingsbevel. Het formulier dient daartoe correct te zijn ingevuld en het verzoek mag niet apert ongegrond zijn. Mocht de debiteur binnen 30 dagen na ontvangst van het bevel geen verweer hebben gevoerd, dan wordt aan het betalingsbevel een uitvoerbaarverklaring gehecht. De daarop volgende executie van het betalingsbevel vindt plaats conform het recht van het land van tenuitvoerlegging.

In theorie is de procedure bijzonder gemakkelijk, maar het bepalen van de bevoegde rechtbank en het toepasselijke recht vereist al gedetailleerde kennis van de desbetreffende Europese regelgeving. Het zal dus noodzakelijk zijn een gespecialiseerd advocatenkantoor voor het voeren van de nieuwe Europese betalingsbevelprocedure in te schakelen. Onze native speaker advocaten en juristen uit de grootste Europese landen kunnen u hiermee uitstekend van dienst zijn.