Nieuwe wet griffierechten

|
Auteur:
1 min
Als u een vordering niet in het minnelijke traject op uw debiteur kunt verhalen, bent u in veel gevallen aangewezen op een gerechtelijke procedure. U krijgt echter pas toegang tot de rechter als u griffierecht betaalt. Griffierecht is een bijdrage in de kosten voor een procedure en worden in rekening gebracht door de gerechtelijke instantie. Onlangs veranderde de regeling voor griffierechten.

Vaste tarieven

Sinds 1 november 2010 is de nieuwe Wet griffierechten in burgerlijke zaken (Wgbz) van kracht. De Wgbz vervangt de ‘oude’ Wet tarieven in burgerlijke zaken en regelt vaste tarieven voor griffierecht in civiele zaken. Daarmee nemen we afscheid van het oude stelsel, de bijbehorende ingewikkelde rekenmethode voor de bepaling van het griffierecht en de grote variatie in tarieven. De nieuwe, vaste tarieven gelden voor alle procedures en voor alle gerechtelijke instanties in Nederland. Bij vorderingen van minder dan € 5.000,- bent u in eerste instantie aangewezen op de kantonrechter. Dit geldt ook bij vorderingen die voortkomen uit huur-, arbeids- of pachtovereenkomsten. Bedraagt uw vordering meer dan € 5.000,-? Dan komt u uit bij de rechtbank.

Bodemprocedure

Het bedrag dat u betaalt aan griffierecht hangt af van de hoogte van uw vordering en van de vorm waarin u uw onderneming drijft. De hiernavolgende bedragen gelden alleen voor rechtspersonen zoals een B.V. Drijft u uw onderneming in de vorm van een personenvennootschap, zoals een vennootschap onder firma, dan gelden andere – lagere – tarieven. Voor vorderingen van minder dan € 500,- bent u € 105,- aan griffierecht verschuldigd. Bij vorderingen van tussen € 500,- en € 5.000,- betaalt u € 280,-. Bij de rechtbank bedraagt het griffierecht € 560,- voor een vordering tot € 12.500,-. Bedraagt uw vordering meer dan € 12.500,-, maar minder dan € 100.000,-? Dan betaalt u € 1.165,- aan griffierecht. Bij een vordering van meer dan € 100.000,- dient u € 3.490,- te voldoen. Dit is het maximum bedrag, dat u aan griffierecht verschuldigd kunt zijn.

Faillissementsverzoeken

Per 1 november 2010 is het verschuldigde griffierecht inzake faillissementsaanvragen aanzienlijk verhoogd van € 265,- naar € 560,-. Dit betekent, dat wij de kosten verbonden aan de faillissementsaanvragen ook hebben moeten verhogen.

Vraag gerust om advies

Bij bepaalde vorderingen is het bedrag aan griffierecht gestegen ten opzichte van de oude regeling. Aan het niet betalen van griffierecht kunnen bovendien vervelende procesrechtelijke consequenties verbonden zijn. Vraag daarom bij onduidelijkheden altijd uw advocaat om advies of uitleg, zodat u precies weet hoe de vork in de steel zit.