Nieuwe wet incassokosten ook van groot belang voor zakelijke markt

|
Auteur:
1 min
Op 13 maart 2012 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel aanvaard, waarin ondermeer is geregeld dat de hoogte van de in rekening te brengen buitengerechtelijke incassokosten aan banden zal worden gelegd. Dit wetsvoorstel voor de nieuwe wet incassokosten zal op 1 juli 2012 in werking treden. Doel van de wet incassokosten is vooral de consument beter te beschermen tegen te hoge incassokosten.

Consumenten

Met ingang van 1 juli 2012 wordt voor vorderingen op consumenten de vergoeding voor incassokosten berekend als percentage van het bedrag dat de schuldenaar aan de schuldeiser is verschuldigd met een minimum bedrag van € 40,-. Zo mag bijvoorbeeld niet meer dan € 150,- aan incassokosten worden gevraagd als een rekening van € 1.000,- niet is betaald. De nieuwe wet incassokosten geeft een staffel waarmee exact te berekenen is welk bedrag aan incassokosten kan worden gevorderd. De regeling geldt voor vorderingen ongeacht de hoogte. De vergoeding aan incassokosten is gemaximeerd op € 6.775,- voor vorderingen van € 1.000.000,- en meer. De regeling is van dwingend recht en dit betekent dat hier niet vanaf geweken kan worden.

Bedrijven

In de handelspraktijk is dit anders. Bedrijven kunnen onderling afwijkende afspraken maken over de hoogte van de incassokosten. De hoogte van deze incassokosten dienen wel redelijk te zijn. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft bij de behandeling van het wetsvoorstel aangegeven, dat een percentage van 15% in de handelspraktijk niet ongebruikelijk is. Bedrijven kunnen er dus voor kiezen om in afwijking van de consumentenstaffel een ander percentage incassokosten overeen te komen. Dit is aan te bevelen, nu met name bij hogere vorderingen boven de € 25.000,- het bedrag aan incassokosten uit de consumentenstaffel niet bepaald een prikkel geeft aan debiteuren om tijdig te betalen.

Advies

Bij zakelijke transacties is het advies dan ook om een goede check te doen op de inhoud van uw algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en na te gaan wat er is geregeld over buitengerechtelijke incassokosten. Neem in de bepaling die gaat over incassokosten een percentage op dat u wenselijk acht, bij voorkeur 15%. Zorg vanzelfsprekend ervoor, dat uw algemene voorwaarden op een goede manier worden gecontracteerd. Maakt u immers geen afwijkende afspraken over de hoogte van de incassokosten zult u in de meeste gevallen waarschijnlijk terugvallen op de consumentenstaffel en zal het daaraan gerelateerde bedrag aan incassokosten niet bepaald bijdragen aan verbetering van de betalingsmoraal van uw debiteur.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons kantoor.