Nieuwe wettelijke handelsrente

|
Auteur:
1 min
Wanneer een persoon of rechtspersoon (schuldenaar) een geldsom niet op tijd betaalt, ontstaat een schuld. De schuldeiser mag rente in rekening brengen over deze som. Dit is een vorm van schadevergoeding. De actuele wettelijke rente van 2015 op handelstransacties is vastgesteld op 8,05 procent.