Ontwikkelingen in het Weens Koopverdrag

|
Auteur:
1 min

Verdragspartijen van de CISG

Duitse Exportondernemingen weten dat sinds 1991 het Weens Koopverdrag beslissend is voor hun internationale verkoop van goederen. Ook in Nederland is 1992 het Weens Koopverdrag in werking getreden. Het Weens Koopverdrag staat ook wel bekend als „The United Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG)“. Het CISG is een internationaal verdrag waarmee de totstandkoming van grensoverschrijdende koopovereenkomsten van roerende zaken, evenals de rechten en plichten van de betrokken partijen op uniforme wijze geregeld wordt en die automatisch van toepassing is als de geldigheid ervan niet uitdrukkelijk door partijen wordt uitgesloten. Op te merken is dat contracten met consumenten niet onder het CISG vallen.

Onder de meest recent toegetreden lidstaten bevinden zich onder andere Turkije (2011), Benin (2012) en San Marino (2013). Met ingang van 1 april 2014 zal ook Brazilië als 79ste verdragspartij tot de CISG toetreden. Voor een volledige lijst met deelnemende landen verwijzen wij u graag naar bijgaande link:

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/countries/cntries.html

Verder dient te worden opgemerkt dat Finland, Denemarken en Zweden, die slechts onder voorbehoud met het Weens Koopverdrag hadden ingestemd, dit voorbehoud de afgelopen twee jaar gedeeltelijk opgegeven, c.q. gemodificeerd hebben.