Ontwikkelingen rondom incassokosten

|
Auteur:
1 min
Bierens Incasso Advocaten heeft de rechtvaardigheid voor de crediteur voorop staan. Wij streven er dus naar ook de kosten van het incasso volledig op uw debiteur te verhalen. Indien uw debiteur niet vrijwillig de rente en buitengerechtelijke incassokosten betaalt, gaan wij daarvoor dan ook naar de rechtbank.

In een zaak van ons kantoor heeft de Hoge Raad, de hoogste rechtsprekende instantie in Nederland, afgelopen vrijdag een arrest gewezen waarin de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten ter discussie stond. Dit zal het standaard arrest worden waar in de rechtspraktijk in Nederland op teruggevallen zal worden. De Hoge Raad heeft in het arrest van 10 juli 2015 bevestigd dat handelspartijen contractueel mogen afwijken van de staffel overeenkomstig de Wet Incassokosten. In uw algemene voorwaarden mag u dus contractueel vastleggen dat uw vordering wordt verhoogd met bijvoorbeeld 15% incassokosten indien uw debiteur niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.

Deze contractuele buitengerechtelijke incassokosten mogen door de rechter echter wel worden gematigd. Of en op welke wijze mag worden gematigd door een rechter, dient volgens de Hoge Raad van geval tot geval te worden beoordeeld. Dit betekent dat lagere rechters een grote beoordelingsvrijheid hebben en het per zaak kan verschillen of de gecontracteerde incassokosten voor vergoeding in aanmerking komen. Het uitgangspunt bij de beoordeling blijft dat de kosten voor de schuldenaar redelijk moeten zijn. Of die kosten redelijk zijn, kan worden ingevuld aan de hand van allerlei omstandigheden, zoals: uw debiteur hanteert zelf ook een bepaald incassopercentage in zijn algemene voorwaarden, u betaalt uw advocaat een bepaalde fee voor de succesvolle incasso, het gevorderde incassopercentage is gebruikelijk in de branche waarin u werkt, etc.

Om uw kosten van het incasso op uw debiteur te kunnen verhalen, blijft het van belang hierover afspraken te maken met uw debiteur. Dit kan door het opnemen van een incassopercentage in uw algemene voorwaarden. Heeft u niets geregeld, dan valt u terug op de staffel van de Wet Incassokosten, waardoor u in de meeste gevallen zelf een deel van de kosten zult dragen.

Het arrest van de Hoge Raad zal naar verwachting in de lagere rechtspraak een verdere uitwerking krijgen. Wij houden u op de hoogte.