Overeenkomsten met een faillissement

|
Auteur:
1 min
De arrondissementsrechtbank in ’s-Hertogenbosch sprak dit jaar tot op heden de meeste faillissementen uit. Naar verwachting zal het aantal faillissementen in 2009 zelfs verdubbelen ten opzichte van 2008. Hiermee stijgt de kans aanzienlijk dat u wordt geconfronteerd met het faillissement van een toeleverancier of afnemer. De praktijk leert dat veel ondernemers niet precies weten wat de gevolgen daarvan zijn voor een gesloten overeenkomst. Toch is het essentieel dat u in zulke gevallen uw rechten én plichten kent.

Overeenkomst blijft bestaan

In principe heeft een faillissement geen gevolgen voor een bestaande overeenkomst. Heeft uw afnemer voor de faillietverklaring nog bestellingen bij u geplaatst? Dan bent u verplicht om die ook te leveren. De Faillissementswet biedt u echter de mogelijkheid om bij de curator te vragen of hij wil dat de overeenkomst wordt nagekomen. De curator dient deze vraag binnen een redelijke termijn te beantwoorden. In hoeverre een termijn redelijk is, hangt uiteraard af van de aard van de overeenkomst. Een overeenkomt met betrekking tot een zak drop is immers minder ingrijpend dan die met betrekking tot een mammoettanker. Als de curator niet wil dat de overeenkomst wordt nagekomen of zich hier niet over uitlaat, hebt u geen verplichtingen meer. De schade die u lijdt doordat de overeenkomst wordt verbroken, mag u in het faillissement indienen als concurrente vordering. Wil de curator de overeenkomst wel nakomen, dan moet hij u zekerheid geven. De belofte dat uw vordering als boedelvordering zal worden voldaan, is doorgaans niet voldoende. Dit biedt meestal niet genoeg zekerheid.

Openstaande facturen

Als er op het moment dat uw afnemer failliet gaat nog vorderingen van u open staan, hoeft u uw verplichtingen pas weer na te komen op het moment dat de openstaande facturen zijn voldaan. Vooral als de curator nakoming van de overeenkomst wil, is dat een uitgelezen kans om uw facturen alsnog betaald te krijgen. Als u dwangcrediteur bent, hebt u deze mogelijkheid helaas niet. U bent dwangcrediteur als de faillietverklaarde afhankelijk van u is als het gaat om zijn eerste levensbehoeften of het voorzetten van zijn onderneming. Volgens de wet zijn dit in ieder geval leveranciers van gas, water en licht, maar ook andere crediteuren kunnen daar in bepaalde gevallen voor aangewezen worden. Als een callcenter bijvoorbeeld failliet gaat, kan de telefoonmaatschappij als dwangcrediteur betiteld worden.

Het is heel belangrijk dat u, in het geval van een faillissement, uw verplichtingen kent. Als u ten onrechte de overeenkomst niet nakomt, kunt u schadeplichtig gesteld worden. Maak daarom heldere afspraken met de curator over het nakomen van de gesloten overeenkomst. De advocaten van Bierens Incasso Advocaten hebben ruime ervaring met overeenkomsten in faillissementssituaties. Als advocaat van leverancier en afnemer, én in de hoedanigheid van curator. Zij kunnen u bij deze problematiek dan ook uitstekend en doeltreffend adviseren.