PEC: de digitalisering van faillissementsprocedures in Italië

|
Auteur:
1 min
De Italiaanse regering blijft streven naar innovatie en digitalisering van administratieve processen. Het ministerie van economische ontwikkeling heeft het gebruik van de gecertificeerde elektronische post, Posta Elettronica Certificata, verplicht gesteld voor de berichtgeving van curatoren aan schuldeisers, maar ook bij het indienen van vorderingen in de insolventieprocedure en voor de betekening van de faillissementsaanvraag.

Is deze nieuwe wijze van communicatie niet mogelijk, omdat de ontvanger niet beschikt over PEC, dan wordt alle communicatie van de curator bij de balie van de griffie van de faillissementsprocedure betekend/ingediend. Op die manier kan het gebeuren dat Nederlandse crediteuren benadeeld worden vanwege het ontbreken van PEC.

Dit digitale systeem wordt ingesteld voor het regelen van de stroom van communicatie tussen curators, commissaris en schuldeisers. Dus mocht u een brief of mededeling van de curator en de commissaris ontvangen inzake het faillissement van uw debiteur, dan dient via PEC te worden gecommuniceerd.

Natuurlijk gaat Bierens mee met deze ontwikkeling. Ook wij kunnen inmiddels corresponderen vanaf een speciaal gecertificeerd elektronisch postadres. Omdat dit in Italië wettelijk vereist is, is dit nu de enige manier waarop u uw vordering in een Italiaans faillissement kunt indienen en op de hoogte kunt blijven van de afwikkeling van het faillissement.

Daarmee heeft Bierens nu niet alleen de noodzakelijke kennis in huis om uw vordering in Italië in te dienen, maar verhogen wij ook uw kansen om bij een faillissement te kunnen incasseren, omdat wij sneller kunnen handelen en steeds in contact blijven met de curator.