Rechtvaardigheid bij faillissement van een vof

|
Auteur:
1 min

Rechtvaardigheid bij faillissement van een vof

Het mag geen geheim zijn dat de faillissementsaanvraag het meest effectieve gerechtelijke incassomiddel is. Waar de kosten van dit rechtsmiddel relatief laag zijn, legt de faillissementsaanvraag hoge druk op uw debiteur. Deze druk is logischerwijs nóg hoger in het geval dat een succesvolle aanvraag ook het persoonlijk faillissement van uw debiteur tot gevolg heeft. Indien uw debiteur een vennootschap onder firma (vof) betreft, zijn alle vennoten aansprakelijk voor uw vordering. Om die reden wordt bij het aanvragen van het faillissement van een vof ook meteen het faillissement van de vennoten aangevraagd. Hoewel dit meer verhaalsmogelijkheden biedt, loopt de crediteur hierdoor ook risico op hogere kosten.

In 2015 is door steeds meer rechtbanken voor dergelijke faillissementsverzoeken het berekende griffierecht verveelvoudigd. Dit is het gevolg van een arrest van de Hoge Raad begin dit jaar. Op grond van dit arrest meenden betrokken rechtbanken dat zij, naast het griffierecht voor de faillissementsaanvraag van de vof, voor iedere vennoot griffierecht in rekening konden brengen. Dit zou tot gevolg hebben dat de faillissementsaanvraag van een vof met haar vennoten ofwel onredelijk kostbaar zou worden ofwel dat gekozen moest worden voor een faillissementsaanvraag van slechts een enkele vennoot of alleen de vof.

Aangezien een verveelvoudiging van het toch al hoge griffierecht niet rechtvaardig is voor de crediteur, is ons kantoor voor eigen rekening en risico diverse procedures gestart tegen de griffier van de betrokken rechtbanken. In een beschikking van 16 november 2015 van de rechtbank in Breda is besloten dat, gezien de samenhang tussen de faillissementsaanvraag van de vof als de vennoten, niet meer dan één keer griffierecht gerekend kan worden.

Het is nog afwachten hoe de andere rechtbanken in de procedures zullen beslissen. Gezien het feit dat in die procedures exact dezelfde feiten zijn voorgelegd, mag met het oog op rechtszekerheid worden verwacht dat die rechtbanken hetzelfde zullen beslissen.

UPDATE 12 juli 2016:
Bij de faillissementsaanvraag van een vof mag er niet langer meerdere keren griffierecht worden gerekend. De Hoge raad heeft beslist dat bij zaken als deze, er slechts eenmaal griffierecht gerekend mag worden. Hoewel er meerdere faillissementsaanvragen worden gedaan, gaat het om een samenhangend verzoek en daarom is men slechts één keer griffierecht verschuldigd.

Hoewel wij in november 2015 verwachtten dat andere rechtbanken hetzelfde zouden beslissen als de rechtbank in Breda, bleek dit echter niet het geval. Iedere rechtbank oordeelde anders, met vaak hoge griffiekosten als gevolg. Reden voor ons kantoor om een verzoekschrift tot herziening in te dienen, waarna de Hoge Raad uiteindelijk besliste dat er niet langer meervoudig griffierecht gerekend mag worden bij de faillissementsaanvraag van de vof en de vennoten.

De uitspraak kunt u hier teruglezen.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met Raymond Arnoldus via telefoonnummer +31 (0)413 31 17 77 of stuur een mail naar info@bierensgroup.com.