Snellere betaling voor MKB leveranciers?

|
Auteur:
1 min
In Nederland ligt de gemiddelde betaaltermijn van B2B facturen op 42 dagen. Sinds de start van de recessie zijn betalingstermijnen alleen maar verder opgelopen. Dit heeft in 2013 geleid tot een wettelijke regeling die zou moeten zorgen voor snellere betaling van facturen. In de praktijk blijkt deze wet echter een dode letter te zijn. Enkele grootondernemingen slaan nu de handen ineen om wel tot snellere betaling van het MKB te komen.

Mede doordat stevige sancties op te late betaling in deze wet ontbreken, is de betalingstermijn in Nederland onverminderd lang gebleven. Daarnaast hebben zowel de overheid als Nederlandse grootbedrijven het slechte voorbeeld gegeven. De overheid is nog altijd de slechtste betaler en veel grote bedrijven betalen pas na 90 of zelfs 120 dagen. Juist de overheid en de grote bedrijven dienen het goede voorbeeld te geven. In navolging van enkele andere Europese landen heeft nu een groep vooraanstaande Nederlandse bedrijven het voortouw genomen om MKB leveranciers sneller te betalen.

Dat doen ze in het kader van Betaalme.nu, een initiatief gesteund door het Ministerie van Economische zaken. Heineken Nederland, Randstand, Friesland Campina en Jumbo hebben een manifest ondertekend waarin zij toezeggen om facturen binnen 30 dagen te betalen. Dit zou moeten leiden tot een positieve impuls van de liquiditeit van het MKB en dus van de economische groei. Ook zal verbetering van de betaalmoraal en positief betaalgedrag vanuit het grootbedrijf worden gevolgd door de bovenkant van het MKB en uiteindelijk door het MKB zelf. Het streven is dat honderden grootbedrijven zich bij dit initiatief aansluiten en dat betaling van facturen binnen 30 dagen de standaard wordt.

Wat mij betreft is dit een goede manier om betalingsachterstanden in Nederland met succes terug te dringen. Hopelijk zal dit initiatief door veel bedrijven gevolgd worden. Het initiatief past bovendien naadloos in de huidige tijdsgeest van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bierens Incasso Advocaten heeft recentelijk de MVO certificering niveau 3 ontvangen en zet zich op alle mogelijke manieren in voor verbetering van de betalingsmoraal. De Bierens Group juicht dit initiatief dan ook toe.