Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie: einde van boevenpraktijken?

|
Auteur:
2 min

De turboliquidatie is een snelle en relatief eenvoudige manier om een bedrijf te beëindigen. De regeling is bedoeld voor bedrijven die geen actief meer hebben. Op de turboliquidatie vindt geen controle plaats door bijvoorbeeld een vereffenaar of een curator en daarom wordt de turboliquidatie regelmatig misbruikt. Om misbruik tegen te gaan, heeft de wetgever de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie aangekondigd, waarin de positie van schuldeisers bij turboliquidatie wordt versterkt.

Misbruik van turboliquidatie

De turboliquidatie heeft een behoorlijk negatief imago. Het komt namelijk regelmatig voor dat een BV in korte tijd vol schulden wordt gepompt en vervolgens door middel van turboliquidatie wordt beëindigd. Vaak moeten de schuldeisers dan uit het handelsregister vernemen dat hun debiteur niet meer bestaat, omdat er bij de turboliquidatie geen mededeling aan de schuldeisers wordt gedaan. De schuldeisers blijven dan met lege handen achter.

Kunnen schuldeisers iets doen tegen de turboliquidatie?

 In sommige gevallen kunnen schuldeisers proberen om de ontbonden BV alsnog failliet te laten verklaren. De schuldeisers zullen dan moeten aantonen dat er nog actief is dat kan worden uitgewonnen. Is dat actief er namelijk niet, dan levert het faillissement hun ook niets op. Vaak zal het moeilijk zijn voor de schuldeisers om na te gaan of er nog actief is, omdat de laatst gedeponeerde jaarrekening (te) oud is en er bij turboliquidatie geen slotbalans hoeft te worden gepubliceerd. De schuldeisers kunnen ook proberen om de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen, maar daarvoor ligt de lat erg hoog.

Turboliquidatie biedt ook mogelijkheden

Wordt turboliquidatie dan alleen maar gebruikt door boeven die kwaad in de zin hebben? Nee, zeker niet. Het is zelfs zo dat turboliquidatie in sommige gevallen de aangewezen route is. Als een bedrijf namelijk geen baten meer heeft, dan heeft het weinig zin om het faillissement aan te vragen. De curator heeft dan immers niks te verdelen onder de schuldeisers. Bovendien zal de curator geen salaris ontvangen voor zijn werkzaamheden, want de boedel is leeg. In een dergelijk geval is turboliquidatie gewenst.

 De wetgever erkent dat de turboliquidatie regelmatig wordt misbruikt en dus een slecht imago heeft. Maar aan de andere kant ziet de wetgever de turboliquidatie als een waardevolle manier om een bedrijf te kunnen beëindigen. Als gevolg van de coronacrisis zal een toenemend aantal ondernemers willen stoppen met zijn bedrijf. De turboliquidatie kan dan uitkomst bieden. Daarom wil de wetgever de regeling rond turboliquidatie aanscherpen, in plaats van deze af te schaffen.

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

In 2020 hebben er in Nederland 35.800 turboliquidaties plaatsgevonden. Om de turboliquidatie te kunnen blijven inzetten en de schuldeisers tegelijkertijd meer waarborgen te bieden, heeft de wetgever de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie gepubliceerd. Op grond van deze wet zijn ondernemers die tot turboliquidatie willen overgaan, verplicht om een financiële verantwoording te deponeren bij het handelsregister. Hieronder valt een slotbalans en een toelichting waarom er geen baten meer zijn. Voor zover er jaarrekeningen gedeponeerd hadden moeten worden en dat nog niet is gebeurd, moet dit worden hersteld. Deze informatie kunnen de schuldeisers vervolgens gebruiken om te beoordelen of zij maatregelen willen treffen (zoals het aanvragen van het faillissement of het aanspreken van de bestuurder vanwege onrechtmatig handelen). De schuldeisers moeten door het bedrijf op de hoogte worden gesteld van het feit dat zij de financiële verantwoording kunnen raadplegen.

Status wetsvoorstel

De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is op dit moment nog in consultatie. Wanneer de wet in werking zal treden, is nog niet bekend. De wet is van tijdelijke aard en zal gelden voor de duur van twee jaar.

Meer informatie over de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Verkeert uw BV of stichting in zwaar weer en wilt u weten welke stappen u moet nemen om te liquideren? Wij helpen u graag met het bepalen van een stappenplan en zorgen ervoor dat er aan alle voorwaarden wordt voldaan. Zowel vóór als na de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.