Uitzendbureau of inlener, wie draagt de schuld?

|
Auteur:
1 min
Stel u de volgende situatie voor: een chauffeur wordt als uitzendkracht bij een inlener (*) te werk gesteld. Hij raakt met de vrachtwagen een historische poort en veroorzaakt schade tijdens zijn werkzaamheden. Vervolgens betaalt de inlener de factuur van het uitzendbureau niet. De inlener vindt namelijk dat de chauffeur schade heeft veroorzaakt en het uitzendbureau daarvoor nu verantwoordelijk is. Is dit terecht? In de praktijk word ik regelmatig geconfronteerd met het verweer, dat de uitzendkracht schade heeft veroorzaakt bij de inlener of derden. Maar is het uitzendbureau in deze gevallen daadwerkelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de uitzendkracht?

Het uitzendbureau heeft met de inlener een uitzendovereenkomst gesloten en één of meerdere uitzendkrachten aan de inlener gedetacheerd. Vaak weigert de inlener (een deel van) de rekening van het uitzendbureau te betalen. In de meeste gevallen geeft de inlener aan dat de uitzendkracht ondeugdelijk werk heeft verricht en wordt er een schadevergoeding van het uitzendbureau geëist. Dit standpunt is gestoeld op de argumentatie dat het uitzendbureau een wanprestatie heeft gepleegd en dus is tekortgeschoten. Het uitzendbureau zou er namelijk voor moeten zorgen dat de uitzendkrachten werkzaamheden op deugdelijke en vakbekwame wijze verrichten.

Echter is het van groot belang dat de uitzendkracht zijn arbeid onder leiding en toezicht van de inlener verricht. Het uitzendbureau is in de regel dus niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. In de onderlinge verhouding tussen het uitzendbureau en de inlener berust het risico op de gevolgen van door uitzendkrachten gemaakte fouten. Hierbij gaan we er vanuit dat door de inlener niet betwist wordt dat hij de feitelijke zeggenschap had en feitelijk leiding gaf aan de uitzendkracht.

Ook zijn de algemene voorwaarden van belang. In de algemene voorwaarden van de Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) die wij in onze praktijk veel voorbij zien komen, staat dat het uitzendbureau niet is gehouden tot vergoeding van enige schade die is veroorzaakt door de uitzendkracht. Dit is niet het geval als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het uitzendbureau. Vaak is hier geen sprake van.

Laat u dus niet met een kluitje het riet insturen en ga met de inlener in gesprek. Mocht u er niet uitkomen, schakel dan ons kantoor in om uw vorderingen te incasseren. Wij zien dat debiteuren veel te snel hun betalingsverplichting opschorten, omdat de uitzendkracht het werk niet goed zou hebben gedaan of schade zou hebben veroorzaakt. Het uitzendbureau is alleen in bijzondere gevallen verantwoordelijk voor de schade die door de inlener is geleden. Vaak is het opschorten van de betalingsverplichting door de inlener dan ook onterecht.

(*) Inlener: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die een medewerker werkzaamheden onder diens leiding en toezicht, in het kader van een uitzend- of detacheringovereenkomst, werkzaamheden laat uitvoeren.

Over de Auteur:

Thomas van Berkel is als incasso-advocaat werkzaam bij Bierens Incasso Advocaten en heeft zich gespecialiseerd in uitzendbranche.